Terug

GGD Gooi en Vechtstreek

Details
Datum ondertekening 11-04-2014
Actief Ja
Regionetwerk Regio Gooi en Vechtstreek
Thema Gezonde Leefstijl
Organisaties GGD Gooi & Vechtstreek 

Wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door programma’s rondom alcoholgebruik bij de jeugd en kinderen met overgewicht op te zetten in de omgeving Gooi en Vechtstreek.

GGD Gooi en Vechtstreek wil de impact van Alles is Gezondheid verbreden en verdiepen met de programma’s ‘Samen aan de Slag’ (alcohol en jeugd) en ‘Gooi in Beweging’ (kinderen met overgewicht).

Onze activiteiten

  • Programma Samen aan de Slag
    Dit is een integrale aanpak van riskant alcoholgebruik voor de jeugd in Gooi & Vechtstreek met inzet van voorlichting, regelgeving en handhaving via het programma Samen aan de Slag. Dit programma draait sinds eind 2006 en heeft positieve effecten opgeleverd en is daarom verlengd tot en met 2016. Activiteiten zijn gericht op jongeren, ouders, scholen en verstrekkers (zoals horeca, supermarkt en sportkantine). In het project werken gemeenten, GGD Gooi en Vechtstreek, politie, Jellinek en Trimbos samen. Beoogd resultaat: jongeren onder de 18 jaar (10.000) drinken minder alcohol, minder bingedrinken, ouders (6000) zijn minder tolerant over alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar, verbetering van de naleving van de leeftijdsgrenzen bij alcoholverstrekkers (250), alle VO-scholen (21) alcoholvrij.
  • Programma Gooi in Beweging
    De GGD Gooi en Vechtstreek geeft sinds 2007 in opdracht van en in samenwerking met de regiogemeenten uitvoering aan de integrale aanpak preventie overgewicht bij kinderen van 0-18 jaar. Doel van het programma Gooi in Beweging is de jeugd op gezond gewicht te houden. Er is extra aandacht voor doelgroepen met het meeste overgewicht: lage SES, VMBO, speciaal onderwijs. Dit betekent intersectorale samenwerking met o.a. gezondheidszorg, jeugd, onderwijs, sport, welzijn, ruimtelijke ordening. Het bereiken van de uiteindelijke doelgroepen (jeugdigen en hun ouders) gebeurt vooral via intermediairs die zich in de directe omgeving van het kind bevinden: school, sport, kinderopvang, JGZ, CJG.
Om het doel te bereiken, kent Gooi in Beweging twee pijlers:
Pijler 1: Gezonde leefstijl op het gebied van bewegen en voeding;
Pijler 2: Ketenaanpak van zorgverleners bij een kind met overgewicht.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.