Terug

GGD Fryslân

Details
Datum ondertekening 19-11-2015
Actief Ja
Regionetwerk HANNN Noord-Nederland
Thema Gezonde Leefomgeving, Gezonde Leefstijl
Organisaties GGD Fryslân 

Wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door gezondheid en veiligheid centraal te zetten in al ons werk.

Onze activiteiten

 • De Gezonde School, gezondheid inbedden in het schoolbeleid
  GGD Fryslân wil de aandacht voor gezondheid en veiligheid binnen het onderwijs en de kinderopvang vergroten. Hierbij werkt GGD Fryslân met de aanpak ‘De Gezonde School’. Het doel is om in 2018 een verdubbeling van het aantal scholen/locaties met een Gezonde Schoolvignet in Friesland te realiseren. Hiervoor bieden wij scholen en instellingen voor kinderopvang in Fryslân 40 uur ondersteuning aan om gezondheid op een structurele en
  integrale wijze in te bedden in het schoolbeleid. Samen met lokale en landelijke ketenpartners zorgen wij voor een sluitend aanbod voor het onderwijs op de verschillende gezondheidsthema’s en houden wij de website www.gezondeschoolfryslan.nl up-to-date. Wij voorzien scholen, onderwijs en partners actief van nieuws.
 • Platform Gezond Gewicht Fryslân
  GGD Fryslân wil de stijgende trend van kinderen met overgewicht omzetten in een daling. Daarom hebben wij in oktober 2015 het Friese Platform Gezond Gewicht voor alle Friese gemeenten opgezet. Hiermee willen wij kennis, expertise en ervaring bundelen en delen. Samen met gemeenten, ROS Friesland, Sport Fryslân en private partners werken we aan een daling van het overgewicht bij Friese kinderen. We ondersteunen gemeenten bij de ontwikkeling van communicatiemiddelen gericht op het verlagen van overgewicht bij kinderen, publiek-private samenwerking en begeleiden hen bij monitoring en evaluatie.
 • De Nuchtere Fries
  Friese jongeren drinken, net als jongeren in de rest van Nederland, te veel, te vaak en op veel te jonge leeftijd. Wij willen het alcohol- en drugsgebruik door jongeren tegengaan en verantwoord alcoholgebruik onder 18+ers bevorderen. Dat moet resulteren in een hogere gemiddelde startleeftijd voor het drinken van alcohol, een afgenomen alcohol- en drugsgebruik door jongeren, een daling van het aantal jongeren dat met alcoholvergiftiging wordt behandeld in een ziekenhuis, verminderde tolerantie van ouders ten opzichte van alcohol- en drugsgebruik, verbetering in de naleving van de wettelijke leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop en een afname van het aantal alcohol- en druggerelateerde incidenten. Daarom hebben wij samen met de Friese gemeenten, Verslavingszorg Noord-Nederland, Politie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland en Provincie Fryslân in 2008 het Platform
  Nuchtere Fries opgezet. Hiermee ondersteunen en adviseren we gemeenten en ontwikkelen we producten die door hen kunnen worden ingezet. Tevens organiseren we bewustwordingsacties en voeren we onderzoeken uit.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.