Terug

Geef me de 5

Details
Datum ondertekening 13-06-2019
Actief Ja
Thema Preventie

Ja, wij dragen bij aan een vitaler Nederland en zetten ons in door de ontwikkeling van Geef me de 5 methodiek.

Nederland kent ruim een half miljoen kinderen en volwassenen met kenmerken van autisme of ASS problematiek (Autisme Spectrum Stoornissen). De gevolgen kunnen ernstig zijn. Schooluitval, ontwrichte gezinnen of opname in een kliniek. Daarom heeft Colette de Bruin en haar organisatie de Geef me de 5 methodiek ontwikkeld. Dit is een manier van omgaan met autisme die het verschil maakt in het leven van mensen waarin ASS een rol speelt. Bestaande activiteiten betreffen o.a. cursussen, lezingen, onderzoek en ontwikkeling, een post-HBO opleiding, certificering en een ambassadeursnetwerk.

Onze activiteiten

  • Preventie
    • Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van problemen die voortvloeien uit autisme: met een effectief preventiebeleid kunnen zij ouders zelfredzamer maken in de begeleiding van hun kind en zo de kosten voor een intensiever zorgtraject besparen.
    • In 2019-2020 zet Colette de Bruin en haar organisatie zich in om gemeenten de Geef me de 5-basiscursus op te laten nemen in hun preventiebeleid (Jeugdzorg). De cursus is een bewezen effectief (preventie)instrument, vergroot de kennis over autisme bij ouders en geeft hen tools die helpen om te gaan met problemen in het opvoeden van kinderen met autisme.
  • Inclusie 
    • Mensen met autisme kunnen aanlopen tegen barrières in hun werkomgeving. Steeds moeten zij uitvinden hoe met emotionele, praktische of financiële belemmeringen om te gaan. Tegelijkertijd is de behoefte aan deze groep mensen op de arbeidsmarkt groot, het gaat bovendien vaak om getalenteerde mensen.
    • In 2019-2020 zet Colette de Bruin en haar organisatie zich in om trajectbegeleiders en loopbaancoaches van werkgeversservicepunten te trainen in de Geef me de 5-methodiek om bij mensen met ASS belemmeringen weg te nemen en ze succesvol te begeleiden naar deelname op de arbeidsmarkt

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.