Terug

FitGaaf!

Details
Datum ondertekening 18-05-2016
Actief Ja
Regionetwerk HANNN Noord-Nederland
Thema Gezonde Leefstijl, Leren
Organisaties FitGaaf! 

FitGaaf! organiseert projecten op basisschool of kinderdagverblijf/kinderopvang waarin kinderen (2 t/m 12 jaar) en hun ouders vier weken lang thuis stickers op een kalender plakken, voor elke gezonde actie rond gezond eten, drinken en bewegen die wordt uitgevoerd.

Dit biedt kind en ouder structuur, inzicht en positieve bekrachtiging bij het realiseren en/of vasthouden van gezonde routines en gedrag.

Het beoogde gezondheidseffect is ten eerste een verbeterd inzicht bij kind en ouder, in wat er in de dagelijkse routine al goed gaat qua gezond gedrag en waar mogelijk nog verbetering mogelijk is. Het tweede beoogde gezondheidseffect is een verbetering van de subjectief ervaren fitheid van het kind en positieve verandering van de vier basisemoties (boos, blij, bang, bedroefd). Deze factoren worden voor en na het project gemeten op een wijze die aansluit op de belevingswereld van het kind.
Ons beoogde bereik op jaarbasis is vier scholen per maand, exclusief twee vakantiemaanden in de zomer. Totaal per jaar gaat het dan om een minimaal bereik van veertig scholen. Uitgaande van gemiddeld 200 leerlingen per school, komt dit neer op een bereik van 8000 kinderen per jaar.Dit is exclusief projecten op kinderdagverblijf/kinderopvang.

Onze activiteiten

 • FitGaaf! organiseert projecten op basisschool of kinderdagverblijf/kinderopvang
  FitGaaf! organiseert projecten op basisschool of kinderdagverblijf/kinderopvang waarin kinderen (2 t/m 12 jaar) en hun ouders vier weken lang thuis stickers op een kalender plakken, voor elke gezonde actie rond gezond eten, drinken en bewegen die wordt uitgevoerd. Dit biedt kind en ouder structuur, inzicht en positieve bekrachtiging bij het realiseren en/of vasthouden van gezonde routines en gedrag.
 • FitGaaf! werkt nauw samen met regionale buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen.
  FitGaaf! werkt nauw samen met regionale buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen. De projecten op basisscholen en kinderdagverblijven zijn uitermate geschikt voor nauwe samenwerking met regionale buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen. Met hun expertise in sport en bewegen en positieve band met leerling en leerkracht, spelen ze lokaal steeds vaker een belangrijke centrale rol in het opstellen en uitvoeren van gezonde school-beleid. Ze stellen samen met de betreffende scholen een meerjarig programma samen, met verschillende gezonde projecten op en rond school.
 • FitGaaf! wordt daarbij aangeboden als verlengstuk richting thuis
  FitGaaf! wordt daarbij aangeboden als verlengstuk richting thuis voor het stimuleren en ondersteunen van ouderbetrokkenheid.
 • FitGaaf! faciliteert de FitGaaf!-kalender en stickers
  FitGaaf! faciliteert de FitGaaf!-kalender en stickers als schematisch overzicht van alle gezonde projecten die op en rond school plaatsvinden.
 • Afspraken op lokaal niveau en in goed overleg
  FitGaaf! maakt specifieke afspraken over keuze van gezonde projecten en structurele aanvulling van FitGaaf! daarbij, steeds op lokaal niveau in goed overleg tussen deelnemende school of kinderdagverblijf, de betrokken buurtsportcoach.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.