Terug

Embrace

Details
Datum ondertekening 08-02-2018
Actief Ja
Regionetwerk HANNN Noord-Nederland
Thema Mentale Gezondheid, Leren
Organisaties EMBRACE Nederland 

EMBRACE Nederland staat voor muziek, zorg en training.

EMBRACE Nederland gebruikt muziek om kwetsbare mensen een beter leven te geven. Wij werken met alumni van het Prins Claus Conservatorium die naast een concert/lespraktijk ook een beroepskeuze maken als klassiek musicus binnen de zorg. Wij verbeteren het welzijn van bijvoorbeeld mensen met dementie, eenzame ouderen en minder validen in alle leeftijden door het organiseren van muziekprojecten (en scholingstrajecten voor de begeleiders). Alles is wetenschappelijk onderbouwd.

Onze activiteiten:

  • In nauwe samenwerking met zorginstellingen en hun eigen specialisten maken we, speciaal op maat, verschillende muzikale projecten. Ons huidige aanbod is: geïmproviseerde workshopseries Muziek & Dementie binnen zorginstellingen (zowel intra- als extramuraal), de Vliegende Muzikale Brigade bij kwetsbare mensen thuis, Muziek binnen de Palliatieve Zorg, Muziek in Ziekenhuizen en Interactieve Concerten met mensen (alle leeftijden) met beperkingen. De kern van de praktijk is het zichtbaar maken van de persoon achter zijn kwetsbaarheid of ziekte via muzikale communicatie. Persoonsgerichte muzikale interactie of improvisatie brengt contact op gang waar dit met taal soms niet meer vanzelfsprekend is. Uit onze projecten blijkt keer op keer dat muzikale interactie en ’toegepaste improvisatie’ niet alleen het welzijn van de kwetsbare mensen vergroot (o.a. verbetering van gemoedstoestand, eet- en slaapgedrag, minder agressief gedrag). Ook het contact met hun omgeving kan blijvend verbeteren (minder werkdruk, lagere zorgkosten).
    Daarnaast, en misschien nog wel het meest belangrijke, trainen wij tijdens de projecten of apart zorgmedewerkers en mantelzorgers om de ervaringen met muziek uit te bouwen en te verduurzamen (legacy). Ons uiteindelijk doel is meer muziek en muziek maken in de zorg.
  • De ontwikkeling van projecten op het gebied van de muziekeducatie/training voor leerlingen en studenten in middelbaar en hoger onderwijs. Leerlingen en studenten van zorgopleidingen leren muziek/muziek maken als ‘instrument’ in te zetten in de dagelijkse zorg.

    Kortom: samen met instellingen en hun eigen specialisten zoeken we naar manieren om muzikale interactie weer een plaats te geven binnen de gezondheidszorg om dit gratis gezondheidsinstrument in te zetten voor diegenen die daar de meeste behoefte aan hebben.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.