Terug

Drenthe Gezond

Details
Datum ondertekening 08-02-2018
Actief Ja
Regionetwerk HANNN Noord-Nederland
Thema Gezonde Leefomgeving, Positieve Gezondheid
Organisaties Drenthe gezond 

Drenthe gezond zet zich maximaal in om inwoners in Drenthe zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te worden.

Drenthe gezond versterkt de gezondheidsprogramma’s (GIDS, JOGG, Kans voor de Veenkoloniën en andere initiatieven in Drenthe) in hun eigen doelen die via een integrale aanpak bijdragen aan een Positief Gezond Drenthe. Hierdoor kunnen we ons op bepaalde vraagstukken focussen en zorgen voor versnelling.

We willen bereiken dat:

 • Hoofddoel: 80% van de Drentse bevolking zijn gezondheid als (zeer) goed ervaart
 • Het aantal inwoners in Drenthe met een gezond gewicht is vergroot;
 • Inwoners van Drenthe gelukkiger zijn;
 • Inwoners van Drenthe minder gebruik maken van zorg;
 • Inwoners van Drenthe maatschappelijk participeren en hun eigen verantwoordelijkheid nemen;
 • De attitude over gezondheid is vergroot;
 • Inwoners van Drenthe kennis hebben van gezondheid en de voordelen van een gezonde leefstijl weten toe te passen in de eigen situatie;
 • Een gezonde leefomgeving is gecreëerd.
 • Drenthe gezond bundelt, initieert en ontwikkelt (bovenlokale) projecten en zorgt voor exposure. Hierbij letten we op de aansluiting van de lage SES doelgroep.

We zijn actief met en zorgen dat:

 • De 12 Drentse gemeenten aan de slag kunnen met de gezonde avond4daagse;
 • Het lespakket Natuurpad draait in de 12 Drentse gemeenten;
 • Er 100 Gezonde Scholen in Drenthe zijn, waarvan 50 scholen met 2 deelvignetten;
 • Op Fietse: in 2019 is het gebruik van de fiets op weg naar school of het werk verhoogd;
 • We stimuleren JOGG-themacampagnes zoals Drink water, Groente zet je tanden erin, Gratis Bewegen en Team:Fit;
 • We agenderen vraagstukken op bestuurlijke agenda’s;
 • In 2018 willen we een Drentse preventiecoalitie vormen met alle 12 gemeenten en diverse zorg- en preventiepartners;
 • We verbreden het draagvlak: in 2020 heeft Drenthe gezond 4 private partners;
 • 1x per jaar organiseren we een groot kennisatelier voor professionals en inwoners van Drenthe;
 • Jaarlijks organiseren we 2 intervisiemomenten en trainingen voor professionals uit het werkveld;
 • 4x per jaar verzenden we een Drenthe gezond nieuwsbrief;
 • We ondersteunen lokale plannen en lokaal verantwoordelijken op gezondheidsgebied.

Drenthe gezond heeft een breed netwerk waarbij de stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Drenthe beweegt, Hanzehogeschool Groningen, Zorgbelang Drenthe, Gezond In…, JOGG NL, Kans voor de Veenkoloniën, SportDrenthe, De Drentse gemeenten, Provincie Drenthe en coördinator Drenthe gezond (Dorien van de Kant).

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.