Terug

Deal met depressie (depressiedeal)

Details
Datum ondertekening 15-02-2017
Actief Ja
Thema Mentale Gezondheid, Preventie
Organisaties Depressie VerenigingKNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor FysiotherapieMINDNCJ Nederlands Centrum JeugdgezondheidNIP Nederlands Instituut van PsychologenNVABPOH GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden NederlandRIVMZonMwTrimbos-instituutArtsen Jeugdgezondheidszorg NederlandMinisterie van Volksgezondheid Welzijn en SportKenniscentrum Sport & BewegenGGD GHORActiZ 

Wij hebben de ambitie om het aantal mensen met een depressie in de komende 10 jaar fors te laten afnemen.

Het meerjarenprogramma vormt het uitgangspunt voor onze werkwijze om te komen tot een sluitende keten voor de hoogrisicogroepen jongeren, jonge vrouwen, huisartspatiƫnten, werknemers in stressvolle beroepen, chronisch zieken en mantelzorgers.

Per hoogrisicogroep wordt vanuit een regiegroep ingezet op een sluitende keten van:
A. bewustwording;
B. vroegsignalering;
C. toeleiden naar (preventieve) interventies;
D. opleiding, richtlijnen en handleidingen;
E. innovatie en doorbraakprojecten per doelgroep;
F. ondersteuning zelfmanagement;
G. onderzoek en monitoring.

Het accent zal komen te liggen op daadwerkelijke doorbraakprojecten/proces per hoogrisicogroep. Uiteraard wordt voortgeborduurd op producten die eerder ontwikkeld zijn, waaronder handleidingen en richtlijnen van beroepsgroepen en materialen en methoden die voortkwamen uit het Partnership Depressiepreventie.

Activiteiten

  • Gezamenlijk uitvoeren Meerjarenprogramma Depressiepreventie
    De ondertekenaars van de Depressiedeal committeren zich aan het gezamenlijk uitvoeren van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie. Daarbij vormt het meerjarenprogramma het kader dat zij in samenspraak met andere betrokken partijen nader uitwerken en vervolgens uitvoeren.
  • Verbinding zoeken
    De ondertekenaars van de Depressiedeal zoeken de verbinding met de samenwerkingsagenda ZN en VNG voor zorg en ondersteuning waar preventie en GGZ onderdeel van uitmaken. Daarnaast zoeken zij de verbinding met de werkagenda Onderwijs, preventie, jeugdhulp en participatie van ondermeer de sectorraden van het onderwijs, de VNG, het NJI (trekker), OCW en VWS, waar preventie en vroegsignalering een prioritair thema is.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.