Terug

De Nieuwe Leefstijl

Details
Datum ondertekening 08-02-2018
Actief Ja
Regionetwerk HANNN Noord-Nederland
Thema Gezonde Leefstijl, Leren
Organisaties De Nieuwe Leefstijl 

De Nieuwe Leefstijl gaat kennis van gezond eten verbinden aan duurzaamheid, natuur- en milieueducatie door het opzetten van een leer- en ervaarcentrum.

Het is onze ambitie om een “Leer- en ervaarcentrum voeding en duurzame voedselketen” op te zetten waarin kennis van gezond eten verbonden wordt aan duurzaamheid, natuur- en milieueducatie en voorkomen van voedselverspilling.

Kinderen en hun ouders voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Zo verbeteren we de gezondheid van kinderen en groeit er een nieuwe generatie op die de gezonde en duurzame voedselkeuze makkelijker en vanzelfsprekender weet te maken.

Onze activiteiten

  • Opzetten van een fysieke/virtuele locatie waar duurzame educatie, onderzoek en producten/diensten worden ontworpen door partners;
  • Innovatie Hub Veilig, gezond en duurzaam voedsel. Deze hub heeft het karakter van een ‘proeftuin’ waar studenten (hbo, mbo, wo), docenten en professionals uit het werkveld gezamenlijk werken aan het oplossen van actuele vraagstukken op het gebied veilig, gezond en duurzaam voedsel. De resultaten (innovatieve producten, processen en diensten) dragen bij aan voedsel laten proeven, ervaren en beleven;
  • Aanleg en beheren van één of meer voedselbossen;
  • Opzetten van een weekendschool ‘gelijke kansen’ voor jongeren uit sociaaleconomisch zwakkere milieus. Dit wordt gedaan volgens het principe van positieve gezondheid dat beschreven is door Machteld Huber.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.