Terug

De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Details
Datum ondertekening 18-05-2016
Actief Ja
Thema Leren
Organisaties Gezonde basisschool van de Toekomst 

De gezonde basisschool van de toekomst wil kinderen op de basisschool een gestructureerd dagritme aanbieden met voldoende onderwijs, sport, beweging, spelen en gezonde voeding.

Door te onderzoeken in de regio Parkstad of kinderen een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken en of een dergelijk dagritme meer rust en minder stress betekent voor zowel kinderen als ouders en bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Daarnaast bekijken we wat de maatschappelijke en economische voordelen van deze interventie zijn op zowel de middellange- als de lange termijn.

Wij hebben voor ogen:

 • bij te dragen aan ontwikkeling van kinderen;
 • de leerprestaties van kinderen te verbeteren;
 • extra te investeren in kinderen met achterstanden;
 • optimaal de talenten van kinderen te ontwikkelen en te benutten;
 • de gezondheid en leefstijl van kinderen op de langere termijn te verbeteren;
 • ouders te betrekken bij de activiteiten van hun kinderen;
 • bewustwording te ontwikkelen van een gezonde leefstijl;
 • ouders te faciliteren in het combineren van werk en opvoeding;
 • werkgelegenheid in de regio te verbeteren.

Wij willen dit bereiken door op twee basisscholen, de gezonde basisscholen, een dagprogramma aan te bieden met naast voldoende tijd voor onderwijs, meer tijd en aandacht voor sport, beweging, ontspanning, cultuur en gezonde voeding. Het verruimde aanbod bieden wij aan binnen de extra schooltijd en wordt doorgetrokken naar de lokale voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen (BSO). Daarnaast bieden wij op twee andere basisscholen, de beweegscholen, alleen extra tijd en aandacht voor sport en beweging. De beweegactiviteiten vinden plaats gedurende de schooldag en in de middagpauze middels sport, spel, beweging en ontspanning. Om de resultaten van deze veranderingen goed te kunnen meten, volgen wij ook vier reguliere scholen, waar leerlingen het bestaande lesaanbod krijgen zonder extra tijd en aandacht voor sport, beweging, voeding, ontspanning en cultuur.
Dit voor Nederland unieke programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, Universiteit Maastricht, de GGD Zuid Limburg en kinderopvangorganisaties in nauwe samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. Al deze organisaties dragen aanzienlijk bij, zowel in materiƫle als in immateriƫle zin.
Na een onderzoeksperiode van zes jaar (sinds september 2014) breiden wij het programma uit naar meerdere basisscholen, op voorwaarde van gebleken effectiviteit op gezondheid en leerprestaties,
kosteneffectiviteit, juridische haalbaarheid, uitvoerbaarheid en acceptatie.
Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

Onze activiteiten

 • Aanbieden van dagprogramma op twee basisscholen
  De Gezonde Basisschool van de Toekomst gaat op twee basisscholen, de gezonde basisscholen, een dagprogramma aanbieden met naast voldoende tijd voor onderwijs, meer tijd en aandacht voor sport, beweging, ontspanning, cultuur en gezonde voeding. Het verruimde aanbod biedt zij aan binnen de extra schooltijd en trekt zij door naar de lokale voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen (BSO).
 • Aanbieden extra tijd en aandacht voor sport en beweging op twee andere basisscholen
  De beweegactiviteiten vinden plaats gedurende de schooldag en in de middagpauze middels sport, spel, beweging en ontspanning.
 • Volgen van vier reguliere scholen
  Om de resultaten van deze veranderingen goed te kunnen meten, volgen wij ook vier reguliere scholen, waar leerlingen het bestaande aanbod krijgen zonder extra tijd en aandacht voor sport, beweging, voeding, ontspanning en cultuur.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.