Terug

CZW

Details
Datum ondertekening 27-05-2017
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Gezonde Leefstijl, Positieve Gezondheid
Organisaties CZW Bureau 

CZW Bureau wil in Zeeland bijdragen aan de beweging De Vitale Revolutie.

CZW Bureau geeft vorm aan de beleidsvoorbereiding en –uitvoering op verschillende terreinen voor het College Zorg en Welzijn, een bestuurlijk overleg van dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie. Een van die terreinen is het alcoholbeleid. Met overheid, onderwijs en ondernemers geven we hier in Zeeland vorm aan. Al enkele jaren voor de jeugd, maar nu ook specifiek voor de lage ses doelgroep middels het project ‘alcohol en lage ses’.

Onze activiteiten

  • Begeleiding individuen en/of gezinnen lage SES
    CZW Bureau heeft de ambitie is om in de komende 3 jaar 30 individuen en/of gezinnen die leven met een lage sociale en economische status en kampen met problemen die ten grondslag liggen aan of het gevolg zijn van alcohol misbruik, intensief te begeleiden. Dit om meer balans te krijgen op de volgende levensdomeinen; fysiek, mentaal, sociaal, financieel en doel/zingeving met als doel een betere fysieke en mentale gezondheid, een betere sociale en economische status en meer zingeving in hun dagelijks leven te brengen.
  • Delen opgedane kennis en ervaring
    CZW Bureau deelt de opgedane kennis en ervaring delen met andere regio’s en netwerken in Nederland, met als doel het gedachtegoed en de best practices ten dienste te stellen van andere partijen met een gelijke doelstelling en ambitie.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.