Terug

Cederhof

Details
Datum ondertekening 09-11-2017
Actief Ja
Thema Meedoen
Organisaties Cederhof 

Ja, wij beloven kwetsbare ouderen vanaf 65 jaar te ondersteunen om zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

De Cederhof is een instelling voor Welzijn, Zorg en Wonen, die zoveel als mogelijk persoonlijke zorg levert.Of het nu gaat om zelfstandig of beschermd wonen, welzijn of thuiszorg, Cederhof zoekt een passende oplossing. Cederhof is gevestigd in Kapelle, Zeeland.

Onze activiteiten

Cederhof participeert in een programma dat samen met de GGD is opgezet onder de vlag van De Vitale Revolutie in Zeeland. Doelstelling van het project is om kwetsbare ouderen vanaf 65 jaar en thuiswonend (maar in ‘zorg’ zijn bij Cederhof middels de thuiszorg of bij Cederhof een woning huren) te ondersteunen om zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Hiervoor is in samenwerking met een aantal ouderen uit de doelgroep vanuit een eerder project een idee ontstaan dat nu door Cederhof wordt uitgewerkt: het aanbieden van de “gezelligheidsapp”. Dit is een app op een speciaal voor ouderen ontwikkelde tablet (bestaand product), waar de ouderen op kunnen aangeven dat ze graag ‘gezelligheid’ willen; samen eten, een goed gesprek, wandelen etc. De app doet de matchmaking tussen de vrager en de personen uit de omgeving.

De gezelligheidsapp wordt ontwikkeld en getest en vervolgens in een pilot aan 50 ouderen aangeboden. Coaches ondersteunen de ouderen gedurende drie maanden in het gebruik ervan. De coaches krijgen hiervoor een korte opleiding in hoe ze de ouderen kunnen helpen met het overwinnen van aarzelingen op sociaal, relationeel en technisch gebied.

De ouderen houden samen met de coach een logboek bij om te leren en te reflecteren in de pilot. De ouderen vullen tevens met de ouderen een vragenlijst in die zicht geeft op de mate waarin de ouderen in balans zijn op de levensdomeinen die de vitaliteit van een mens bepalen: fysiek, mentaal-emotioneelsociaal en doel en zingeving. De coach gebruikt de uitkomsten voor de gesprekken met de ouderen om te verkennen waar mogelijk een hulpvraag ligt.

De gesprekken met de coach en het gebruik van de gezelligheidsapp moeten leiden tot een hogere ervaren vitaliteit en contacten met anderen om mogelijke eenzaamheid te voorkomen dan wel tegen te gaan, zodat ouderen langer in goede gezondheid thuis kunnen blijven wonen.

Als de gezelligheidsapp als goed wordt geëvalueerd zal de Cederhof de app standaard gaan aanbieden aan al haar bewoners die vallen in de doelgroep.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.