Terug

BCA/ Stichting stimulering kunst & cultuur

Details
Datum ondertekening 10-09-2015
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl, Werk en Gezondheid
Organisaties CultuurWerkt! 

Ja wij beloven werkend Nederland te stimuleren (meer) gebruik te maken van het cultuuraanbod.

Stichting Stimulering Kunst & Cultuur (SSKC) is er van overtuigd dat cultuurparticipatie bijdraagt aan de vitaliteit, gezondheid, ontwikkeling, ontspanning en creativiteit van mensen. Het bezoeken van een concert, theatervoorstelling, musical, museum, expositie en film zijn hiervan voorbeelden. Om organisaties te helpen cultuurparticipatie onder hun medewerkers te stimuleren, heeft SSKC het culturele programma CultuurWerkt! (voorheen Bedrijfs Cultureel Abonnement (BCA)) opgericht. De missie van CultuurWerkt! is werkend Nederland te stimuleren (meer) gebruik te maken van het aanbod van de cultuursector.

Onze activiteiten

 • Werken aan bewustwording werkgevers dat cultuurbezoek bijdraagt aan vitaliteit werknemers
  Stichting Stimulering Kunst & Cultuur werkt aan de bewustwording van werkgevers dat cultuurbezoek bijdraagt aan vitaliteit & duurzame inzetbaarheid van werknemers. Voor het jaar 2016 heeft het culturele programma CultuurWerkt! de doelstelling om minimaal 7.500 extra abonnees te genereren binnen het bedrijfsleven. CultuurWerkt! bereikt dit doel door bedrijven actief te benaderen en te bezoeken.
 • Workshop werkgevers over het thema duurzame inzetbaarheid
  Stichting Stimulering Kunst & Cultuur biedt organisaties een concrete en breed toegankelijke invulling voor de uitvoer van het ziekteverzuim- en preventiebeleid (BRAVO). CultuurWerkt! organiseert in 2016 een relatie-evenement/workshop voor werkgevers inzake het thema duurzame inzetbaarheid. CultuurWerkt! stelt hiervoor een spreker en bijbehorende literatuur in de vorm van een whitepaper ter beschikking aan de deelnemers.
 • Cultuur naar de werkvloer voor zorginstellingen
  Stichting Stimulering Kunst & Cultuur brengt voor o.a. zorginstellingen “Cultuur naar de werkvloer” waardoor cultuurparticipatie toegankelijk wordt voor (kwetsbare) ouderen, patiënten en medewerkers. In samenwerking met haar ambassadeurs biedt het culturele programma CultuurWerkt! op jaarbasis aan drie non-profitorganisaties, waaronder minimaal een zorginstelling, een maatwerkprogramma aan.
 • Jaarlijks gratis lidmaatschap CultuurWerkt! voor een non-profit organisatie
  Stichting Kunst & Cultuur biedt jaarlijks een non-profitorganisatie, die vaak over een beperkt budget beschikt, een gratis lidmaatschap van het culturele programma CultuurWerkt! aan voor haar medewerkers. Alle medewerkers van desbetreffende organisatie kunnen hierdoor gebruik maken van het aanbod van CultuurWerkt!.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.