Terug

Avans Hogeschool

Details
Datum ondertekening 13-11-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Mentale Gezondheid
Organisaties Avans Hogeschool 

Wij werken aan duurzame en integrale oplossingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van inwoners.

Het Expertisecentrum Caring Society 2.0 van Avans Hogeschool werkt door praktijkgericht onderzoek aan duurzame oplossingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de burger in zijn/haar omgeving. Zij werkt samen met burgers, hun sociaal netwerk en professionals (Samen Redzaam).

Onze activiteiten

 • Onderzoek Integrale multidisciplinaire benadering, Leefstijl, Preventie en ICT & Zorgtechnologie
  Het expertisecentrum van Avans Hogeschool doet onderzoek in samenwerking met het werkveld, de gemeentelijke en provinciale overheid, andere kennisinstellingen en academies van Avans Hogeschool naar de thema’s Integrale multidisciplinaire benadering, Leefstijl, Preventie en ICT & Zorgtechnologie.
 • Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving
  Het lectoraat ‘Jeugd, Gezin & Samenleving’ van Avans Hogeschool richt zich op de gevolgen van de veranderingen binnen de hulp en zorg voor jeugd. Het richt zich op de rol van professionals in het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, gezinnen en hun sociale omgeving.
 • Lectoraat Diagnostiek & Behandelen in Beweging
  Het lectoraat ‘Diagnostiek & Behandelen in Beweging’ vam Avans Hogeschool wil bijdragen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandelen op het bewegend functioneren van mensen, waarbij gedragsdeterminanten een rol spelen. Dit moet er toe bijdragen dat studenten, docenten, (formele en informele) zorgverleners in staat zijn cliënten te begeleiden en te ondersteunen bij het voeren van, op participatie gerichte, regie. De leefwereld van de cliënt is hierbij het vertrekpunt.
 • Lectoraat Active Ageing
  Het lectoraat ‘Active Ageing’ van Avans Hogeschool stelt zich ten doel om onderzoek te doen naar de beleving, praktijk en ervaringen van ouderen, naar positieve aantrekkelijke rollen voor ouderen en naar innovaties en interventies die aansluiten bij de(positieve) benadering van het leven die de ouderen zelf hebben en hen verleiden tot een gezondere leefstijl.
 • Onderzoeksprogramma WMO Werkplaats implementatie ‘Samen de krachten versterken’
  Het expertisecentrum Caring Society 3.0 en het expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool hebben de overkoepelende programmalijn ’WMO werkplaats implementatie ‘Samen de krachten versterken’ (jan 2014 – dec 2015)’ ter ondersteuning van de WMO-kanteling. Het doel van het onderzoeksprogramma is het innovatief multidisciplinair werken van sociale organisaties en zorgprofessionals te versterken als het gaat om het versterken van de kracht van het individu en het systeem in de nabije leefomgeving.
 • Samen werken binnen opleidingen aan kennisintensieve regio
  Het expertisecentrum Caring Society 3.0 van Avans Hogeschool draagt bij aan de kwaliteit van de HBO-afgestudeerden, de ontwikkeling van de beroepen binnen de zorg- en welzijnsopleidingen en de valorisatie van het onderzoek via het verstevigen van de banden van Avans Hogeschool met (regionale) bedrijven, overheden en organisaties tot een kennisintensieve regio.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.