Terug

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

Details
Datum ondertekening 05-02-2015
Actief Ja
Thema Meedoen, Positieve Gezondheid
Organisaties Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland 

Ja, wij zetten ons in voor een betere jeudgezondheidszorg in Nederland

Wij worden de verbindende factor in de samenwerking met verschillende relevante ketenpartners (onder wie huisartsen, kinderartsen en kinder- en jeugdpsychiaters) en het sociale domein. Deze samenwerking wordt verdiept en meer gestructureerd. Dit structureren zal bereikt worden door zowel landelijk als lokaal, in samenwerking met KNMG, KAMG, NHG, LHV en de Orde van Medisch Specialisten (met name NVK en NVvP) de visie ‘Versterking medische zorg aan jeugdigen’ te implementeren. De jeugdarts wordt hiermee de wijkarts voor de jeugd.

Onze activiteiten

  • Verzuimbegeleiding en werkbegeleiding
    Het deelnemen aan de maatschappij, een baan hebben is van groot belang: de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland zorgen met verzuimbegeleiding op scholen dat jongeren hun school afmaken en daardoor betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Jeugdigen met psychiatrische problematiek (ADHD, ASS) verdienen ook een plek op de arbeidsmarkt, de JGZ zal hierin de verbinding zijn tussen jeugdige en de werkgever.
  • Zorg dichter bij huis en goedkoper
    Thema’s als gezond gewicht, koemelkallergie, zorg voor prematuren lenen zich goed voor zorg  door Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland. Hierdoor vindt de zorg dichter bij huis plaats en wordt daardoor goedkoper. Door de mogelijkheid van rechtstreeks verwijzen door de jeugdarts naar de specialistische zorg en vice versa zal de transmurale samenwerking versterkt worden.
  • Wetenschappelijk onderzoek middelengebruik, depressie en ADHD
    Wetenschappelijk onderzoek in de JGZ (onder andere in Academische Werkplaatsen) is gaande. De Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland willen het nieuwe contactmoment adolescenten aangrijpen om onderzoek te stimuleren naar middelengebruik, depressie en ADHD, zodat inzicht verkregen wordt in vóórkomen, motivatie met betrekking tot middelengebruik, preventie, vroegsignalering en interventies rondom deze onderwerpen waardoor hier verder beleid op gemaakt kan worden. De AJN zal de ontwikkelingen op dit gebied actief monitoren, faciliteren en uitdragen naar haar leden.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.