Terug

Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN)

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Werk en Gezondheid
Organisaties Algemene Werkgeversvereniging Nederland 

Wij creëren goede arbeidsomstandigheden die bijdragen aan de gezondheid en welzijn van medewerkers.

De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) ijvert voor het creëren van goede arbeidsomstandigheden die bijdragen aan gezondheid en welzijn en het scheppen van mogelijkheden voor meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Onze activiteiten

 • Stimuleren en ondersteunen initiatieven duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven
  De AWVN stimuleert en ondersteunt initiatieven in bedrijven en branches ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid en de betrokkenheid van medewerkers.
 • Aandacht vragen voor duurzame inzetbaarheid in cao’s
  De AWVN vraagt in cao’s aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld door meer ruimte te creëren voor individuele maatwerkafspraken, opleiding en ontwikkeling en te kijken naar werktijden, arbeidsomstandigheden en leefstijl.
 • Inzetten op goede arbeidsverhoudingen
  De AWVN zet in op goede arbeidsverhoudingen, die de basis vormen om in alle openheid en in goede dialoog met elkaar, arbeids- en gezondheidsrisico’s te bespreken en naar oplossingen te zoeken.
 • 7500 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking
  De AWVN ondersteunt organisaties bij het zodanig organiseren van het werk dat dit meer mogelijkheden biedt voor het succesvol plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (7500 banenplan).
 • Samen zoeken naar optimalisering gezondheidsbeleid
  De AWVN voert de discussie over arbeidsrisico’s met zijn netwerk van bedrijven op het terrein van arbeid en gezondheid en ijvert samen deze partijen voor de optimalisering van het gezondheidsbeleid.
 • Interventies voor arbeidsrisico psychosociale arbeidsbelasting
  De AWVN denkt mee met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over adequate interventies voor het arbeidsrisico psychosociale arbeidsbelasting.
 • Stimuleren regionale samenwerkingsinitiatieven bedrijven en andere instellingen
  De AWVN verkent en stimuleert waar nodig regionale initiatieven van samenwerking tussen bedrijven en andere instellingen.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.