Terug

Active Health Foundation

Details
Datum ondertekening 05-09-2017
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Leren
Organisaties Active Health Foundation 

Food for Health zet in op een duurzame versterking van de lokale gezonde leefomgeving, met als doel om de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten.

Doel is het individu in zijn eigen leefomgeving – zijn eigen wijk – integraal te faciliteren op zijn zelfredzaamheid rond de waarde van gezondheid in zijn denkvermogen en ‘doenvermogen’. Met aandacht voor upstream en downstream invloeden op ons gedrag. Waarbij de focus ligt op kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals de medemens met een lage sociaaleconomische status (SES), een chronische ziekte en/of, de generatie van de toekomst, jongeren.

Deze beweging wordt gecreëerd door het individu vanuit een aantrekkelijke plek in zijn nabije publieke leefomgeving via fysieke ingrepen (materiële omgeving) en sociaal-culturele ingrepen (events), te nudgen op gezonder gedrag zonder de ongezonde keuze te verbieden.

Onze activiteiten

  • Via een fysieke ingreep – plaatsing van een ‘gezond gebouwde’ paviljoen/kiosk – een aantrekkelijke gezondheidshub creëren waar het individu laagdrempelig de keuze kan maken voor gezonde biologische voeding tegen democratische prijzen en informatie krijgt aangereikt over hoe je op alle facetten van je leven gezond kunt leven.
  • Via sociaal culturele ingrepen – (bestaande) events zoals een gezondheidsmarkt, schooldag van de duurzaamheid, een gezonde buurtlunch, een veiling van gezonde diensten et cetera – rond de gezondheidshub een levendige beweging aanjagen die het individu nudged op bewustzijn van de waarde van gezondheid voor zichzelf, zijn omgeving, de samenleving en/of de wereld.
  • Participatie door betrokken burgers in de rol van vrijwilliger en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Doorontwikkeling van de Gezonde wijk naar een Integraal Gezonde Wijk én een impuls geven aan de beweging van nazorg naar voorzorg (preventie) via een zogenaamde ‘verbindingsmanager’. Een verbindend persoon die de samenwerking op zoekt met publieke instanties (huisartsenpost, steunpunt schuldhulpverlening, scholen, culturele instellingen etc) ondernemers en actieve burgers in de wijk die zich hard (willen) maken voor een gezonde en groene wijk.

Dit project wordt uitgevoerd door de sociale onderneming Yes We Do!. In samenwerking met gemeentelijke instanties, (semi-)publieke instellingen in de wijk, betrokken ondernemers en actieve burgers. Food for Health zet in op een duurzame versterking van de lokale gezonde leefomgeving en gaat daarom uit van een zichzelf bedruipend en in de basis eeuwig durend principe.

Daarnaast zijn er diverse projecten in ontwikkeling, waaronder:

  • Project ‘Veerkracht onderwijs’: Meer veerkracht voor kwetsbare doelgroepen, de jeugd en volwassenen met een lage SES, door het aanbieden van leefstijlonderwijs. Wij bieden het curriculum aan in gedifferentieerde leeromgevingen en onderzoeken de effecten daarvan.

Actuele informatie over alle ‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’ projecten is te vinden op www.activehealthfoundation.org.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.