Terug

Child Friendly Cities Initiative

20 februari 2024

Het Child Friendly City Initiative helpt gemeenten om kindvriendelijker te worden. Daarvoor is een checklist gemaakt voor de gemeente: de Childfriendly Cities Checklist. Aan de hand van ongeveer 50 vragen kan de gemeente een beeld krijgen van de sterke punten en punten die nog ontwikkeling vragen.

Met de uitkomsten van de vragenlijst in de hand kan de gemeente in gesprek gaan met lokale partijen. De achtergrond van een kindvriendelijke omgeving zijn de internationale rechten van het kind.

Wanneer ben je een kindvriendelijke gemeente? Als er voldoende speelplaatsen zijn? Als er een kinderburgemeester is? Denk ook eens aan kinderen die niet naar school gaan, in armoede opgroeien, nergens een fijne speel- of chillplek hebben, niet de juiste zorg krijgen of gevaarlijke wegen moeten passeren op weg naar school of sport.

Kinderen hebben recht op een fijne en veilige leefomgeving. Child Friendly Cities helpt gemeenten om deze rechten om te zetten in de praktijk.

Missie

Van preventie naar potentie voor gezonde kinderen en jongeren.

Onze missie is om Nederland zo inclusief, gezond en veilig te maken voor kinderen en jongeren dat ze alle kansen krijgen die we ze gunnen. We streven naar een andere en bredere blik op onze jeugd, met positiviteit, kracht, talent en ontwikkeling als uitgangspunt.

Voor elk kind en elke jongere willen we een zorgzame, stimulerende leer- en leefomgeving. Een omgeving waarbij we vol inzetten op het gebruik van de kennis, talenten en vaardigheden van kinderen en jongeren zelf en op dat van hun netwerk en hun omgeving. Meer focus op kansen en talenten, minder nadruk op problemen en belemmeringen. Meer een springplank, minder een vangnet. Meer toekomstplannen en luisteren, minder behandelplannen en bepalen. Meer ondersteuning uit de leer- en leefomgeving van een kind of een jongere, minder zorgprofessionals op afstand.

Wat doet het Child Friendly Cities Initiative?

Vaak praten we wel óver kinderen en jongeren, maar vergeten we hen te betrekken. Dat doen we op alle niveaus: van beslissingen op nationale schaal, tot beslissingen over individuele hulp of ondersteuning voor kinderen en jongeren.

De Childfriendly Cities Checklist is een instrument voor gemeenten om in gesprek te gaan met professionals èn kinderen en jongeren. Hoe ervaren zij hun omgeving? Wat vinden zij er van? Waar zien zij verbeterpunten voor een kindvriendelijke gemeente?

De checklist is voor gemeenten een zeer goede voorbereiding op bijvoorbeeld een lokale nota voor jeugdbeleid.

Initiatief en ontstaan

Child Friendly Cities Nederland was van oorsprong een initiatief van Unicef uit de jaren negentig. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zag het belang en heeft het een aantal jaar ondersteund. In 2018 heeft ook Alles is Gezondheid / Sardes meegewerkt aan de checklist. Voor de ontwikkeling werd kritisch en constructief meegedacht door onder andere de Nationale Jeugdraad (NJR), de Bernard van Leer Foundation en GGD-GHOR. In 2022 heeft Unicef de vernieuwde checklist weer opgepakt en doorontwikkeld naar de huidige (digitale) vorm. Daarbij is ook inspiratie ontleend aan CFC vragenlijsten in Finland en Vlaanderen.

Child Friendly Cities

In 2022 heeft Unicef de vernieuwde checklist weer opgepakt en doorontwikkeld naar de huidige, digitale vorm. Lees meer over de rol van Unicef op hun site.