Terug

Alliantie Voeding in de Zorg

12 maart 2024

Goede voeding en leefstijl zijn essentieel voor onze gezondheid. Maar wat is goede voeding als je chronisch ziek bent? En welke rol spelen voeding en bewegen in voorbereiding op een operatie? Hoe integreer je aandacht voor leefstijl in het herstel van een ziekte of ingreep? Wat is de rol van stress en slaap? En hoe pas je je eet- en leefpatroon aan?

De Alliantie Voeding in de Zorg maakt wetenschappelijke inzichten over voeding en bewegen persoonlijk toepasbaar in de zorg. Ze zijn hét landelijk expertisecentrum van voeding en leefstijl in de zorg. Ze ontwikkelen innovaties die bijdragen aan voeding- en leefstijladvies op maat in de zorg. De alliantie speelt daarbij in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals toename van (chronisch) zieken, zelfmanagement, digitalisering, duurzame voeding en een veranderend zorgstelsel. Zo realiseren ze gezondheidswinst: vóór, tijdens en na behandeling.

Wat doet de Alliantie Voeding in de Zorg?

De alliantie werkt samen op vier pijlers: verbinden, toepassen, onderzoeken en uitdragen. Zo verbinden ze wetenschap en zorgpraktijk en werken ze daarbij nauw samen met kennis- en zorginstellingen, overheden, brancheorganisaties en bedrijven: van startups tot MKB en multinationals. Dat doen ze met het organiseren van:

  • Regionale en landelijke themabijeenkomsten;
  • Food for Thought, kennis- en netwerkavonden voor en met partners;
  • Ronde Tafel bijeenkomsten;
  • Stakeholderanalyses en -bijeenkomsten om knelpunten en behoeften in beeld te krijgen.

Daarnaast zorgt de alliantie, samen met hun kennispartners, voor de best mogelijke aandacht voor voeding in de zorg. Ze versterken kennis en innovaties en passen dit toe in de zorgpraktijk: in het ziekenhuis en in het regionale zorgnetwerk eromheen. Ook de landelijke uitrol van kennis en ervaring wordt gestimuleerd. Zo zetten ze via het Nationaal Preventieakkoord in op een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen en zorginstellingen, voedingsadvies op maat voor verschillende patiënt, en is het belangrijk dat thema’s als voeding en preventie opgenomen worden in de opleidingen voor verpleegkundigen en artsen. Download de factsheet ‘De toekomst van voeding en leefstijl in de zorg’.

Ook via de onderzoekslijnen met Wageningen University & Research werkt de Alliantie Voeding in de Zorg aan goede voeding en leefstijl als onderdeel van de behandeling van de patiënt. Veel projecten starten met vragen uit de zorgpraktijk. Daarom ontwikkelt de Alliantie samen met de zorgpraktijk innovaties, zoals NutriProfiel, Eetscore, Reuk- en smaakcentrum, Hét Voedingsziekenhuis en Cater with Care.

Bekijk het succesverhaal ‘Goede zorg proef je’:

Initiatief en ontstaan

Alles is Gezondheid was betrokken bij het oprichten van de Stichting Alliantie Voeding in de Zorg, die op 3 juli 2007 opgericht werd door Ziekenhuis Gelderse Vallei en de afdeling Humane Voeding van Wageningen University & Research. Toen heette het nog De Stichting Alliantie Voeding Gelderse Vallei! Sinds 2017 is Rijnstate kernpartner en in 2023 trad UMC Utrecht toe als nieuwe kernpartner. Samen met de strategische partners – zorgorganisatie Opella, Regio Deal Foodvalley en het ministerie van VWS – werkt de Alliantie aan een breed palet van onderzoeks- en innovatieprojecten.

Meedenken?

Heb je een vraag over deze alliantie of wil je meebewegen? Bekijk dan de website van de Alliantie Voeding in de Zorg.

 

 

Aandacht voor voeding en beweging

De medisch specialisten in Ziekenhuis Gelderse Vallei onderschrijven het belang van meer aandacht voor voeding en bewegen voor een optimaal behandelresultaat. “Er is grote belangstelling voor voeding in de medische zorg.”

De toekomst van voeding in de zorg

Wat is er nodig? De Alliantie maakte een inventarisatie.