juni
28

Webinar Kavelmodel: gezondheid als het nieuwe normaal

Laden Evenementen

Webinar Kavelmodel: gezondheid als het nieuwe normaal

Op maandag 28 juni 2021 organiseert Alles is Gezondheid, Health KIC en 8HRK Gezond (Achterhoek) een webinar over de vraag hoe het Kavelmodel een regio kan helpen om zelf aan het roer te staan in het organiseren van de gezondheid en zorg van inwoners.

DIRECT AANMELDEN:

Door te focussen op méér gezondheid zorgen we dat onze zorg betaalbaar en toegankelijk blijft. Het Kavelmodel is bedacht om deze ambitie op lokaal niveau waar te maken. Met inwoners die gezondere keuzes maken en zorgprofessionals die ‘de mens’ weer centraal stellen.

Gezondheid als norm

Essentie van het Kavelmodel is om gezondheid en zorg anders te organiseren, financieren en monitoren. Deze aanpak vormt een samenhangend geheel van domeinoverstijgende samenwerking, innovatieve financiering, vernieuwende organisatievormen en het meten van beleefde gezondheid. Kijk voor een impressie:

Het Kavelmodel is een initiatief van Health KIC en wordt gefaciliteerd door Noaber Foundation, Menzis, PGGM, Bernard van Leer Foundation, Alles Is Gezondheid en Ministerie van VWS

Versnelling in Achterhoek

De Achterhoek is de eerste regio in Nederland waarin het Kavelmodel verder vorm krijgt. Lokale trekker is de thematafel ‘De Gezondste Regio’ van 8RHK ambassadeurs. Aangesloten partijen zijn zorgorganisaties, ondernemers, overheden, zorgverzekeraars, GGD, Zorgbelang en Proscoop. Samen gaan ze een veranderplan opstellen voor een ander gezondheidsstelsel. Met afspraken over financiën, organisatie, governance en data. Ook bestaande plannen uit de Regiovisie 2030 voor de Achterhoek krijgen hierbij een plek.

Inhoud/vragen

Het webinar gaat in op de volgende vragen:

  • Hoe zorgt het Kavelmodel dat investeren in gezondheid loont?
  • Voor welke soort regio’s is het model kansrijk? Wat is daar nodig?
  • Hoe begin je met veranderen naar een lokaal gezondheidsstelsel?
  • Hoe betrek je inwoners? Hoe krijg je systeemspelers mee?
  • Waar kun je gezondheidsverbeteringen in de regio aan aflezen (data)?
  • Wat zijn de eerste inzichten en (leer)ervaringen in de Achterhoek?

Sprekers

  • Leonie Voragen: is directeur bij de Stichting Health KIC (initiatiefnemer Kavelmodel). Leonie zal vertellen hoe het Kavelmodel bijdraagt aan de transitie van ziekte en zorg naar (positieve) gezondheid en gedrag (visie, proces, stappen).
  • Maarten den Braber: is expert in digitalisering in de gezondheidszorg. Bij het Kavelmodel is hij verantwoordelijk voor monitoring, data en analyse. Waaronder het meten van gezondheidsinterventies.
  • Rob Jaspers: is bestuurder bij GGNet en voorzitter van Thematafel ‘De Gezondste Regio’ bij 8RHK ambassadeurs. Rob zal ingaan op de plannen en ervaringen in de implementatie van het Kavelmodel in de Achterhoek.
  • Karen van Ruiten: is programmahoofd van Alles is Gezondheid: een netwerk van 3.000 publieke en private partijen die samenwerken aan een gezonder Nederland. Karen zal het webinar modereren.

Voor wie

Alle professionals in de wereld van zorg, gezondheid en welzijn die willen leren, investeren en samenwerken op het gebied van preventie en (positieve) gezondheid.

Wanneer

De live uitzending vanuit de studio in Amsterdam is op maandag 28 juni 2021, 14.00-15.00 uur. Tijdens het webinar kun je via de chat vragen stellen.

Aanmelden

Deelname is gratis. Je hoeft niets te installeren: aanmelden met je email is voldoende. Schrijf je in via deze link

 

Sprekers

Leonie Voragen | Health KIC
Maarten den Braber | Expert digitalisering gezondheidszorg
Rob Jaspers | 8HRK Thematafel Gezondste Regio
Karen van Ruiten | Alles is Gezondheid
Leonie Voragen | Health KIC

Maarten den Braber | Expert digitalisering gezondheidszorg

Rob Jaspers | 8HRK Thematafel Gezondste Regio

Karen van Ruiten | Alles is Gezondheid

Webinar Kavelmodel: gezondheid als het nieuwe normaal

Datum: maandag 28 juni
Time: 14:00 - 15:00 uur
Location: Online
Aanmelden evenement

Deel dit evenement