november
5

Webinar: Alles voor de Jeugd: van preventie naar potentie

Laden Evenementen

Webinar: Alles voor de Jeugd: van preventie naar potentie

Op donderdag 5 november 2020 organiseert het landelijke netwerk Child Friendly Cities (CFC) een webinar over de vraag welke impuls nodig is voor een kindvriendelijke leefomgeving en positief jeugdbeleid in zoveel mogelijk wijken, dorpen, steden en regio’s in Nederland.

Meer dan een kwart van de bevolking in Nederland is jonger dan 25 jaar. Als we even mogen dromen wensen we onze jeugd een gezonde, zorgzame, stimulerende leer- en leefomgeving toe waarbij we -als beleidsmakers- vooral uitgaan van hun eigen mogelijkheden, talenten en vaardigheden.

Een mooi streefbeeld waar niemand op tegen kan zijn. Maar feit is wel dat de situatie voor (jonge) kinderen en hun gezinnen in veel wijken, dorpen, steden en regio’s beter mag zijn. Denk aan oplopende mentale druk, ongezonde leefstijl en toenemende segregatie.

Zeker nu veel kinderen door corona tussen wal en schip dreigen te vallen, moeten we ons afvragen welke acties, beleid of investeringen nodig zijn om de Nederlandse jeugd op te laten opgroeien een zo kindvriendelijk mogelijke leefomgeving.

Wat betreft Child Friendly Cities doen we dit door het grijpen van kansen, leren van elkaar, vernieuwen en slim samenwerken. Maar bovenal door met een andere bril naar de jeugd te kijken en samen te bewegen van preventie naar potentie.

Maar hoe doen we dat? In het webinar gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat vragen jongeren anno nu van hun leefomgeving? Wat betekent dat in een wijk?
 • Hoe krijg je jeugdbeleid uit de hoek van zorg/preventie (associatie met problemen)?
 • Hoe betreft je onderwijs, natuur, werk, media, relaties en bewegen (bij jeugdbeleid)?.
 • Wat zijn ideale bouwstenen voor een positief jeugdbeleid (nadruk op wat goed gaat)?
 • Wat kunnen professionals en kinderen hiermee in de praktijk (kansen denken)?

Uitzending

Donderdag 5 november 2020 van 16.00-17.00 uur

Programma

Verhaal: blootleggen van de ziel: bestuurder en politicus Tanja Jadnanansing gaat in op (gemeentelijk) jeugdbeleid in de Randstad, wat ze ziet gebeuren bij jongeren en welke veranderingen ze zou wensen. Ze vertelt over haar eigen jeugd in Suriname, haar focus op onderwijs en hoe ze deze ervaring nog altijd gebruikt in haar dagelijkse (bestuurs)praktijk in Amsterdam Zuidoost.

Kansen grijpen kansen en benutten potentie: welke stappen kunnen we zetten voor een kindvriendelijke leefomgeving en wat is er nodig voor een langdurige andere aanpak? Hoe sluit de systeemwereld van de professional daarin aan op de leefwereld van het (jonge) kind?. Deze vragen leggen we voor aan:

 • Dave Ensberg-Kleijkers (Directeur-bestuurder Jantje Beton): over uitdagender speelruimte, meer speeltijd en sociale vaardigheden.
 • Daisy Mertens (o.v.) (Basisschoolleraar van het Jaar, Global Teacher Prize Top-10): over de potentie van kinderen, hun zelfinzicht en blijven leren.
 • Gert Vos (boegbeeld CFC netwerk, voormalig wethouder in Hoogeveen): over blijven meedoen, talentontwikkeling en de rol van gemeente/beleid.

Positief jeugdbeleid in de praktijk brengen: is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Wat helpt kinderen en jongeren echt? Hoe zit het met de belangen van (werkende) ouders? Wat betekent positief jeugdbeleid voor een kinder- jongerenwerker? We onderzoeken het met ons panel:

 • Koen Tuin (Bestuur NJR), springplank van de nieuwe generatie): over hoe de jeugd op lokaal niveau hun stem kan laten horen.
 • Marjet Winsemius (Directeur Stichting Voor Werkende Ouders): over de balans werk-gezin en hoe ouders kunnen ondersteunen met makkelijke oplossingen.
 • Gerietha Wieringa (secretaris BVJong): over kinder- en jongerenwerk, kansen in de buurt en flexibiliteit in het vak.

CFC Barometer: de beweging in beeld: samen met de kijkers halen we tips en ideeën op voor de Child Friendly Cities Barometer. Dit instrument geeft lokale beleidsmakers, buurtbetrokkenen, kinderen en iedereen die zich inzet voor een positieve jeugdbeweging inzicht hoe kindvriendelijk hun leefomgeving is en op welke onderdelen ze meer impact kunnen creëren.

Gespreksleiding is in handen van Marijke Roskam (bekend van BNR).

Voor wie

Webinar is bedoeld voor alle professionals die met en voor de jeugd werken, vanuit beleid of juist in de praktijk. Van gemeenteambtenaar tot jongerenbegeleider, kinderopvang, JGZ, leraar/juf, sociaal werker, bestuurder, buurtcoach en wijkvrijwilliger.

Deelnemers aan het webinar kunnen vragen stellen, chatten en reageren op polls.

Inschrijven

Deelname is gratis. Uitzending vind plaats via webinarplatform Demio. Registratie kan met je e-mal, je hoeft niets te downloaden. Aanmelden kan hier

Child Friendly Cities

Child Friendly Cities (CFC) is een netwerk dat overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven en kinderen zélf samenbrengt om hun (lokale) gemeenschappen kindvriendelijker te maken en een positief jeugdbeleid te bevorderen.

Initiatiefnemer van CFC is de VNG met ondersteuning van Rijksoverheid en betrokkenheid van partners zoals de Nationale Jeugdraad (NJR), Bernard van Leer Foundation, Alles is Gezondheid, GGD- GHOR. Lees meer

Webinar: Alles voor de Jeugd: van preventie naar potentie

Datum: donderdag 5 november
Time: 16:00 - 17:00 uur
Location: Online
Aanmelden evenement

Deel dit evenement