oktober
1

Roadshow: Gezonde Basisschool van de Toekomst – Venlo

Laden Evenementen

Roadshow: Gezonde Basisschool van de Toekomst – Venlo

Benieuwd hoe jouw school tot de gezondste scholen van de regio zou kunnen behoren? Of ‘gewoon’ interesse om te investeren in gezonde en vitale leerlingen?

In Limburg loopt sinds 2014 het programma ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ (GBT). Een uniek concept dat onderwijs een nieuw dimensie geeft. Met als tussenbalans: beter presterende kinderen die lekkerder in hun vel zitten. Op 1 oktober 2019 (in Venlo) bieden wij scholen (en gemeenten) in zuidelijk Nederland de kans om te leren van deze bijzondere aanpak.

GBT onderzoekt of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.

Het voor Nederland unieke programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, GGD Zuid- Limburg, Universiteit Maastricht/UMC, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. GBT is tevens onderdeel van het Gezondheidsakkoord Limburg en partner in het netwerk van Alles is Gezondheid.

De ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ ging in 2014 van start en het blijkt dat kinderen beter in hun vel zitten en school leuker zijn gaan vinden. Lees de factsheet met de eerste onderzoeksresultaten. Ook de scholen, leerlingen en ouders zelf zijn (overwegend) positief. Vanuit de Universiteit Maastricht (UM) loopt tevens een onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten.

In 2019 gaan Movare en Alles is Gezondheid op pad om de praktijkervaringen met GBT via een zogenaamde roadshow te delen met andere regio’s/scholen in Nederland. Onder het motto: leer van de opgedane kennis, maak gebruik van de ontwikkelde aanpak en ga eens na of implementatie opportuun is in jouw regio.

We trekken erop uit met een coalitie van GBT stakeholders om de uitdaging te presenteren, successen en valkuilen te delen en de (eerste) bouwstenen aan te reiken om de GBT-aanpak te overwegen of van de grond te krijgen. Eerstvolgende halte: Venlo.

Meer weten over de bijeenkomst op dinsdag 1 oktober 2019 van 16.00-19.00 in Venlo? Bekijk de website van GBT of mail naar gezondebasisschool@maastrichtuniversity.nl

Roadshow: Gezonde Basisschool van de Toekomst – Venlo

Datum: dinsdag 1 oktober
Time: 16:00 - 19:00 uur
Location: Venlo

Deel dit evenement