december
13

Peilstok in de echte waarde van voedsel in Nederland

Laden Evenementen

Peilstok in de echte waarde van voedsel in Nederland

Op dinsdag 13 december organiseert Transitiecoalitie Voedsel (TcV) een webinar die geheel in het teken staat van true pricing. Bij true pricing gaat het erom dat de onbedoelde neveneffecten van economische activiteiten (zoals de productie van voedsel) in geldwaarden worden uitgedrukt en daadwerkelijk worden verrekend in de prijzen. Deze verborgen kosten hebben betrekking op onder meer klimaat, luchtkwaliteit, water, bodems, biodiversiteitsverlies, dierenwelzijn, gezondheid en ook op ongelijke verdeling van de welvaart. Ze lopen al gauw in de tientallen miljarden euro’s per jaar als we alleen al kijken naar de landbouw en voedselproductie.

Tot voor kort was true pricing vooral een rekenexercitie. Echter in de afgelopen twee jaar hebben mede door inzet van de Transitiecoalitie Voedsel, het ministerie van LNV, het Impact Instituut/True Price, Eosta en andere organisaties en bedrijven verschillende praktijkexperimenten plaatsgevonden. Zo is er sinds enige tijd de true price supermarkt in Amsterdam en een true price café in Breukelen.

Hoog tijd om eens een peilstok in de ontwikkelingen te steken en te zien hoe het nu gaat met true pricing in Nederland. We nodigen je daarom van harte uit om deel te nemen en meer te weten te komen hoe het nu is gesteld met de echte waarde van voedsel in Nederland.

Programma

  • Welkom en inleiding door TcV kwartiermaker Jan Paul van Soest en Eva van den Broek – gedragseconoom en oprichter van Stichting Behavioural Insights.
  • Waarom zijn we ook alweer gestart met true pricing (en wat is de ‘factuur van de natuur’?)
  • Spelers aan het woord

Gastsprekers Jeroom Remmers (TAPP coalitie), Michel Scholte (Impact Institute) en Michiel Korstee (De Fruitmotor) nemen ons mee in hun ervaringen op het gebied van true pricing. Welke leerpunten kunnen er uit deze praktijkervaring gehaald worden? En wat moet er verder gebeuren?

  • Presentatie van Eva van den Broek – gedragseconoom en mede-ontwikkelaar van het meerjarig experimentenprogramma true pricing.
  • Hoe reageren ketenspelers (van boer tot bord) tot nu toe op true pricing en wat is er nodig om een omslag te maken?
  • Panelgesprek: true pricing, wetenschappelijke discussie of realiteit?”

Onder leiding van Jan Paul van Soest, geven Willy Baltussen (Wageningen Economic Research) en Max van der Ham (Ministerie van LNV) hun visie op de verdere ontwikkeling van true pricing.

Peilstok in de echte waarde van voedsel in Nederland

Datum: dinsdag 13 december
Time: 15:00 - 17:00 uur
Location: Online

Gratis

Aanmelden evenement

Deel dit evenement