april
21

Op weg naar de Gezonde Generatie; Samenwerken in de regio

Laden Evenementen

Op weg naar de Gezonde Generatie; Samenwerken in de regio

Er loopt al veel aan samenwerking in Nederland om onze gezondheid te bevorderen. Denk aan de lokale preventieakkoorden of gezonde regio’s van de academische ziekenhuizen. Ondanks dit goede begin moet er nog veel meer gebeuren. Goede gezondheid kan alleen als over de lijnen van de zorg en overheden heen wordt samengewerkt. Want langer leven is fijn, maar niet als dit langer leven in ongezondheid betekent.

Door dit besef verschuift de focus, die traditioneel gericht is op gezondheidszorg, naar de nieuwe focus gericht op een gezonde samenleving en de aanpak van organiseren naar sturen. Inmiddels hebben we bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie geleerd dat de te beschermen mens c.q. burger c.q. doelgroep, zelf misschien wel de belangrijkste schakel vormt om alle maatregelen en goede voorvoornemens, op weg naar de Gezonde Generatie, ook succesvol te laten zijn! Hoe moet regionaal worden samengewerkt om de burger optimaal te betrekken bij de doelstellingen voor de Gezonde Generatie? Kom voor antwoorden op deze en vele andere vragen op  21 april (ter vervanging van 10 december, i.v.m. corona-maatregelen verplaatst) naar de Galgenwaard in Utrecht! Vroege aanmelding is live bij het congres aanwezig zijn!

Onderwerpen

Op het congres Op weg naar de Gezonde Generatie; samenwerken in de regio, op 21 april 2021 in de Galgenwaard in Utrecht, gaan we in op de diepere redenen voor gezondheidsbevordering en brengen we de hindernissen in kaart. Daarbij gaan we specifiek in op het belang om de uitvoerbaarheid en rechtvaardigheid centraal te stellen.

Experts op het gebied van ethiek, openbaar bestuur, zorg, wetenschap en beleid belichten tijdens het congres wat de inzet is van de partijen én van de mens/burger zelf om gezondheidsbevordering. In flitspresentaties komen praktijkvoorbeelden aan bod en – met of zonder regeerakkoord – is er een paneldebat met kamerleden.

Het congres wordt georganiseerd door: GGD/GHOR Nederland, Alles is Gezondheid, de Federatie Gezondheid (in nauwe relatie met de SER) en de Guus Schrijvers Academie.

Waarom dit congres?

Er loopt al veel aan samenwerking in Nederland om onze gezondheid te bevorderen. Denk aan de lokale preventieakkoorden of gezonde regio’s van de academische ziekenhuizen. Ondanks dit goede begin moet er nog veel meer gebeuren.

Goede gezondheid kan alleen als over de lijnen van de zorg en overheden heen wordt samengewerkt. Want langer leven is fijn, maar niet als dit langer leven in ongezondheid betekent.

Door dit besef verschuift de focus, die traditioneel gericht is op gezondheidszorg, naar de nieuwe focus gericht op een gezonde samenleving. Dat vraagt van alle partijen wel een verandering in de sturing en uitvoering.

Er is grote consensus onder beleidsmakers over wat we moeten doen: samenwerken, gerichte financiering, duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en goede professionals die gezondheid centraal stellen. Maar uitvoerbaarheid is een belangrijk aspect van beleid.

Hoe gaan we van gezond beleid naar gezonde uitvoering? Inmiddels hebben we bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie geleerd dat de te beschermen mens c.q. burger c.q. doelgroep, zelf misschien wel de belangrijkste schakel vormt om alle maatregelen en goede voorvoornemens, op weg naar de Gezonde Generatie, ook succesvol te laten zijn!

PROGRAMMA

08:30 uur
Ontvangst

09:15 uur
Welkom
Welkomstwoord door de ochtendvoorzitter
Karen van Ruiten Programmadirecteur, Alles is Gezondheid

09:25 uur

Over de transformatie van Gezondheidszorg naar Gezondheidbevordering

Peter is auteur van het boek “De ingreep” en oud-bestuurder van Bernhoven.
Deelnemers ontvangen kosteloos het boek bij aanvang van het congres.
Peter Bennemeer Voorzitter, Cooperatie Superunie bij C.I.V. Superunie B.A. en Auteur van het boek ‘de Ingeep’

10:00 uur
Ontwikkelingen vanuit het RIVM
Mariken Leurs Centrumhoofd Gezondheid en Maatschappij, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

10:35 uur
Koffie- en theepauze

11:05 uur
De Jeugd heeft de Toekomst: hoe krijg je de jeugd mee op weg naar een gezonde generatie.
Natuurlijk is verleiding de beste manier om mensen tot verandering te bewegen maar gezond eten biedt jeugd te weinig verleiding want de tegen-verleiding vanuit de industrie is (nog) te groot.
Ouders bepalen zeker bij de jonge jeugd veel wat er gegeten wordt en spelen ook een belangrijke rol bij andere keuzes. Dus richt je bij de jonge jeugd op ouders. Verleiding is aan de beweegkant wel in te zetten en dan vinden we de sport leveranciers aan onze zijde dus daar moeten we ons storten op samenwerking.
Eric van den Burg Voorzitter Federatie voor Gezondheid, Voormalig wethouder Amsterdam

11:40 uur
Van zekerheid naar gezondheid.
Ondanks vele inspanningen nemen sociaal economische gezondheidsverschillen niet af. Preventie en leefstijlinterventies lijken niet bij iedereen hetzelfde effect te sorteren. Hoe komt het dat goedbedoeld beleid uit de systeemwereld niet altijd even goed land in de leefwereld van mensen? Is het niet vooral nodig om eerst daar een brug te bouwen?
Tim ‘S Jongers Senior Adviseur, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

12:15 uur
Lunchpauze
Lunchpauze met een uitgebreid buffet.

12:50 uur
Opening middag
Opening door de middagvoorzitter
André Rouvoet Voorzitter, GGD GHOR Nederland

12:55 uur

De ethiek van Gezondheidsbevordering beweegt tussen solidariteit en co-productie

In zijn onderzoek analyseert hij ethische kwesties rond volksgezondheid en zorg, zoals bijvoorbeeld vragen over de verantwoordelijkheid van de overheid voor gezonde leefstijlen, hoe maatschappelijke gezondheidsverschillen te evalueren, en morele dilemma’s in infectieziektebestrijding en vaccinatiebeleid.
Marcel Verweij Hoogleraar Filosofie binnen Wageningen University
lid van de Gezondheidsraad en van de ACP (Advies Commissie Pakket) van Zorginstituut Nederland

13:30 uur
GROZ
De GROZ-beweging heeft als doel de kanteling van de zorg. De naam ‘GROZ’ is dan ook een anagram van het woord ZORG, om deze kanteling weer te geven. Niet langer staat de Z van Ziekte vooraan, maar juist de G van Gezondheid. Vanuit de burger in plaats vanuit de zorgverlener.
De komende jaren werkt een brede maatschappelijke publiek-private coalitie aan een verandering van beleid en praktijk, met daarbij een oog voor de economische kansen.
2 sprekers vertellen over het GROZ-project in Utrecht en Eindhoven
Spreker GROZEindhoven
Anja van der Aa Trekker GROZUtrecht

14:00 uur

3 flitspresentaties

3 korte presentaties
1) Greendish, verduurzamen van voedselaanbieders
Joris Heijnen Founder en CEO, Greendish

2) Wat doet een Leefstijlapotheker, wat is het aanbod heeft en wat kan hij bereiken in de wijk?
Mark Slager Openbaar apotheker, Apotheek Orion Amersfoort

3) Publieke Gezondheid GGD IJsselland

Rianne van den Berg Directeur, GGD IJsselland

14:45 uur
Pauze

15:10 uur

Politiek panel

Met woordvoerders preventie van minimaal 4 politieke partijen en de zaal (onder voorbehoud van perikelen rond de Kabinetsformatie).
Onder leiding van André Rouvoet
André Rouvoet
Voorzitter, GGD GHOR Nederland

16:00 uur
Beschouwing en afsluiting; André Rouvoet over het komende preventieakkoord
André Rouvoet
Voorzitter, GGD GHOR Nederland

16:30 uur

Einde
Met een hapje en drankje

Op weg naar de Gezonde Generatie; Samenwerken in de regio

Datum: donderdag 21 april
Location: Galgenwaard - Utrecht

€ 295

Aanmelden evenement

Deel dit evenement

Locatie

Galgenwaard

Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht

Plan uw route