april
18

Mental Meet-up – Missie Mentaal: een pad ontstaat door er op te lopen

Laden Evenementen

Mental Meet-up – Missie Mentaal: een pad ontstaat door er op te lopen

Op 18 april organiseert Alles is Gezondheid, VWS en andere partijen een nieuwe landelijke Mental Meet-up. Bedoeld om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken, samenwerking en netwerkvorming te stimuleren en ideeën op te halen voor de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid (3 t/m 8 juni 2024).

M.m.v. Hiske Blom (Groen, Gezond en in Beweging Nijmegen), Gerard de Roos (Ixta Noa), Astrid van Vugt (Rogier Hulst Foundation/Roger That! Inspiratielab), Maarten Lemmink (VWS), psycholoog Daisy Veenstra en dagvoorzitter Yasmin Ait Abderrahman.

In 2022 is het kabinet gestart om de brede beweging voor een betere mentale gezondheid te stimuleren en met maatschappelijke partners handvatten te bieden om een mentaal gezond leven te bevorderen.

De eerste landelijke Monitor Mentale Gezondheid (RIVM, Trimbos, 2023) laat zien dat de uitdagingen onverminderd relevant blijven. Zo ervaart 13,8% van de bevolking psychische klachten en voelt 15,8% van alle mensen zich beperkt door emotionele problemen.

Tegelijkertijd slaan overal in het land partijen de handen ineen om in projecten, netwerken en initiatieven samen te werken aan het versterken van de mentale gezondheid van bijvoorbeeld kinderen, jongeren, studenten, werkenden, buurtbewoners, ouderen of mantelzorgers.

Juist deze kracht uit de praktijk willen we bundelen in de Mental Meet-up en verder versterken in de bredere beweging onder de noemer Missie Mentaal.

Doel bijeenkomst

  • Bijeenbrengen en verbinden van partijen in de beweging van mentale gezondheid.
  • Ophalen van ideeën hoe het netwerk en partijen elkaar verder kunnen helpen.
  • Nagaan thema’s voor Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid (3 t/m 8 juni).

Programma

Tijd Onderdeel
14:00 – 14:30 uur Ontvangst: ervaar verbinding en versterk elkaar met Vasim Circus Space. In Nijmegen voert deze stichting een preventieproject uit gericht op de mentale veerkracht van jongeren via circus, urban sports en andere beweeg- en kunstvormen.
14:30 – 14:40 uur Opening: dagvoorzitter Yasmin Ait Abderrahman gaat met projectleider Ferry Nagel (Missie Mentaal) in op waarom we hier vandaag zijn en wat we gaan doen. Dit onder het motto: een pad ontstaat door er op te lopen.
14.40 – 15.10 uur Praktijkgesprek:  na een videoboodschap van (demissionair) staatssecretaris van VWS Maarten Van Ooijen en een Q&A met Maarten Lemmink (Manager Gezond Leven en Preventie bij directie Publieke Gezondheid), gaan we in over mentale gezondheid in de praktijk (#hoedan). Wat is er nodig is voor meer verbinding? Wat kunnen we samen bereiken? M.m.v.:

15.10 –  16.30 uur Open space sessie:  deelnemers agenderen eerst zelf de onderwerpen van gesprek en kiezen daarna waar ze een bijdrage aan kunnen leveren of inzichten willen opdoen (twee rondes). Richtlijnen bij de dialoog: mensen die komen zijn de juiste mensen, wat gebeurt is het enige dat had kunnen gebeuren en als je niets kan bijdragen of leren ga je naar een ander onderwerp.
16.30 – 16.50 uur  Inzichten: dagvoorzitter haalt inzichten op en deelt observaties::

  • Met welke onderwerpen gaan partijen samen op expeditie?
  • Hoe kunnen we elkaar als beweging of netwerk verder helpen?
  • Wat nemen we mee voor de Week van de Mentale Gezondheid?

Rappende psycholoog Daisy Veenstra vertelt wat zij hoort van jongeren en sluit af met de speciale rap: ‘Verplaats je eens in mijn schoenen’.

16.50 – 17.30 uur Netwerkborrel

Dagvoorzitter

Gespreksleiding is in handen van Yasmin Ait Abderrahman. Yasmin wil het liefst mensen aan elkaar verbinden en helpt ons om verhalen en ideeën te delen. Yasmin is lid van de SER, voorzitter van FNV Young & United en docent Nederlands.

Voor wie

De Mental Meet-up is er voor alle landelijke en regionale organisaties, netwerken, initiatieven, samenwerkingsverbanden en andere vooruitstrevende gezondheidsprofessionals die zich inzetten om de mentale gezondheid in Nederland te verbeteren (in praktijk, beleid en kennis).

Locatie

De Vasim is een ontmoetingsplaats voor cultuur, sport en creatieve bedrijvigheid op het NYMA-terrein in Nijmegen.

  • Winselingseweg 41, 6541 AH, Nijmegen. Ruimte: Kleine zaal (entree West)
  • OV: 7 min. met de ov-fiets vanaf NS-station Nijmegen of 25 min. lopen.
  • Met auto: vanaf A73 (10 min) of via A325 in Nijmegen-Noord (10 min).
  • Parkeren: op parkeerplaats in de Grote Kolk (vlak voor entree West).

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk. Het maximale aantal van 100 deelnemers is bereikt.

Missie Mentaal

Gezondheidsnetwerk Alles is Gezondheid ondersteunt de beweging mentale gezondheid en ontvangt hiervoor subsidie van VWS. Onder de naam Missie Mentaal zullen we de beweging aanjagen en verder versterken. We gaan dit doen in samenwerking. Door actieve organisaties samen te brengen, nieuwe partijen te verwelkomen, kennis te delen en activiteiten te organiseren.

Week van de Mentale Gezondheid

De komende jaren organiseert Nederland/VWS telkens in de eerste week van juni de Week van de Mentale Gezondheid. Hiervoor is gekozen omdat de European Mental Health Week steeds in een andere week in mei plaatsvindt en pas relatief laat bekend wordt wanneer het is. In 2024 is de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid van 3 t/m 8 juni. Met o.a. op donderdag 6 juni het landelijke congres van Missie Mentaal.

Meedoen

Meer weten of meedoen met Missie Mentaal? Suggesties voor de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid? Laat het weten aan projectleider Ferry Nagel (fn@kl.nl) of mail naar info@missiementaal.com.

Mental Meet-up – Missie Mentaal: een pad ontstaat door er op te lopen

Datum: donderdag 18 april
Time: 14:00 - 17:00 uur
Location: De Vasim - Nijmegen

Deel dit evenement

Locatie

De Vasim

De Kolk 15, 6541 AV Nijmegen

Plan uw route