januari
12

Kennissessie: Transformatie van zorg naar gezondheid: hoe doe je dat?

Laden Evenementen

Kennissessie: Transformatie van zorg naar gezondheid: hoe doe je dat?

Ons zorgsysteem is niet langer houdbaar. Het is tijd voor verandering. We zullen moeten bewegen naar een systeem waarin gezondheid loont. Maar hoe doen we dat? Wat werkt wel en wat werkt niet? En wat kunnen we van elkaar leren?

Die vragen staan centraal tijdens de online kennissessie ‘Transformatie van zorg naar gezondheid: hoe doe je dat?’ op donderdag 12 januari 2023 (10:00-11:30 uur) van Alles is Gezondheid netwerkpartner HealthKIC.

Gelukkig zijn veel organisaties en professionals in de zorg zich bewust dat verandering nodig is. Mede door landelijke ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), is een versnelde aandacht ontstaan voor de transformatie van de zorg.

Tegelijkertijd ligt de huidige focus vooral op verandering door middel van kleine aanpassingen binnen het bestaande zorgsysteem (optimalisatie), in plaats van een fundamentele herziening van het systeem waarbinnen wij werken aan zorg en gezondheid.

We beschouwen de transformatieopgave nog te veel als een gecompliceerd probleem in plaats van een complex probleem. Het IZA en het GALA bieden wel mogelijkheden om het anders te gaan doen, maar vormen ook een risico, omdat de neiging bestaat om voor resultaat op korte termijn te gaan.

Kortom, de transformatie naar gezondheid komt niet zomaar tot stand en gaat gepaard met veel onzekerheden. Hoe kunnen we daarmee omgaan in een context waarin snel resultaat wordt gevraagd? Wat hebben we met elkaar te doen? Welke aanpak werkt? En wat kunnen we van elkaar leren?

Programma

Als eerste neemt Population Health Management expert Marc Bruijnzeels (LUMC) ons mee vanuit de theorie over transformatie. Daarna volgen verhalen uit de praktijk en de regio: hoe werken lokale actoren vanuit de transformatiegedachte? Tijdens de kennissessie is er uiteraard ook ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden

De online kennissessie van HealthKIC is voor iedereen die werkzaam is in de sector zorg en welzijn en te maken heeft met de transitie naar gezondheid. Deelname is gratis. Een week vooraf ontvang je een Microsoft Teams-link.

Kennissessie: Transformatie van zorg naar gezondheid: hoe doe je dat?

Datum: donderdag 12 januari
Time: 10:00 - 11:30 uur
Location: Online

Gratis

Aanmelden evenement

Deel dit evenement