oktober
13

Het Ontwikkeling Telt Festival 2022

Laden Evenementen

Het Ontwikkeling Telt Festival 2022

De Rijksoverheid organiseert samen met de Sociaal Economische Raad het Ontwikkeling Telt Festival. Hét congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Dit jaar zijn er online workshops en live bijeenkomsten. Het festival is voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Er is een online dag op donderdag 22 september en een fysieke dag op donderdag 13 oktober in het Postillion in Den Haag. Alles is Gezondheid zet zich via de werkgroep Taal maakt gezonder onder de vlag van Alliantie Gezondheidsvaardigheden in voor zowel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, als voor het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. 

Programma

Fysiek programma – Ontwikkeling Telt! Festival (ontwikkelingteltfestival.nl).

Thema’s

Op beide dagen staan deze drie thema’s centraal.

Iedereen doet mee

Sessies die vallen onder dit thema gaan in op de volgende vragen: Hoe zorgen we als overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor een leven lang ontwikkelen? Hoe krijgen daarin de basisvaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen, maar ook digitale en gezondheidsvaardigheden een plek? Hoe kunnen kwetsbare groepen zich blijvend ontwikkelen en meer regie krijgen over hun eigen leerroute? Vele praktijkvoorbeelden of relevant onderzoek worden gedeeld.

Succesvol samenwerken

Om iedereen goed mee te kunnen laten doen, is het hard nodig dat alle betrokken partijen goed en succesvol samenwerken en elkaar weten te vinden. Hoe kunnen we samenwerken waarbij het individu centraal staat? Welke onverwachte samenwerkingen kunnen succesvol zijn? Welke knelpunten kom jij tegen en wat is nodig om die op te lossen? Deze en nog andere vragen komen aan de orde in de sessies die horen bij dit thema.

Veranderende arbeidsmarkt en samenleving

De enorme krapte op de arbeidsmarkt vormt dé uitdaging van deze tijd. Hoe stimuleren we mensen om zich om te scholen naar de sectoren waarin de tekorten het grootst zijn? Hoe versterken we leren op de werkvloer? Hoe kunnen we mensen aanmoedigen meer regie te nemen op hun eigen ontwikkeling? Hoe maken we basisvaardigheden een integraal onderdeel van leven lang ontwikkelen, zodat een leven lang ontwikkelen ook voor alle praktisch geschoolden mogelijk wordt? We zien dat het belangrijk is dat ook werkgevers en onderwijsinstellingen een plek krijgen aan de tekentafel. Wie moet er nog meer aanschuiven? Antwoorden op deze vragen worden gedeeld bij de sessies die vallen onder dit thema.

Het ‘Ontwikkeling Telt! Festival’ is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen. Het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen is een samenwerking van de ministeries OCW, SZW, EZK en de SER. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS.

Het Ontwikkeling Telt Festival 2022

Datum: donderdag 13 oktober
Time: 10:00 - 16:45 uur
Location: Postillion - Den Haag

Gratis

Aanmelden evenement

Deel dit evenement

Locatie

Postillion

Waldorpstraat 15, 2521 CA Den Haag

Plan uw route