maart
16

Geannuleerd: Gezondheid in de Buurt: Bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur

Laden Evenementen

Geannuleerd: Gezondheid in de Buurt: Bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur

LET OP: DEZE BIJEENKOMST GAAT NIET DOOR VANWEGE HET CORONAVIRUS. HET PLAN IS UIT TE KIJKEN NAAR EEN NIEUWE DATUM. DEELNEMERS KRIJGEN DAAROVER BERICHT. ZODRA DIT BEKEND IS VOLGT OOK BERICHT OP DEZE SITE.

Zingeving is de meest gezondmakende factor en sociale relaties in de buurt zijn daarvoor essentieel. Bewoners organiseren veel zelf op het gebied van preventie, vitaliteit en gezondheid én informeren elkaar. Dit op basis van Gemeenschapskracht: de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun middelen te delen.

Denk hierbij aan:
Buurtassistenten, dorps- en wijkondersteuners: door de gemeenschap aangestelde bewoners die proactief mensen in de buurt verbinden en medebewoners uitdagen: wie ben jij?, wat wil je?, wat kun je?, wat heb je nodig? en wat heb je te bieden?
Wijkinformatiepunten, burenhulp en informele buurtnetwerken: bewoners organiseren zelf en voor elkaar laagdrempelige informatievoorziening, praktische hulp en diensten, zoals klussen, tuinieren, wijkvervoer, boodschappen doen etc.
Wandel-, fiets-, beweeg- en zwemgroepen, (kids)marathons etc.: door bewoners georganiseerde activiteiten voor een gezonde leefstijl in de eigen buurt of wijk.
Buurt- of wijkacademie en buurtontmoetingsplekken: door of met ervaringsdeskundigen georganiseerde ontmoetingen rond uiteenlopende thema’s.
Gedeeld gebruik van accommodaties en (digitale) faciliteiten: toegang tot zwembaden, fitnessruimten of beweegplekken van klinieken, gezondheids- en revalidatiecentra of sportclubs. Idealiter is er een multifunctionele accommodatie en een digitaal participatieplatform.

Hoe leiden bewoners de positieve energie van dit soort initiatieven in goede banen? Hoe kan de omgeving profiteren van ontstane netwerkvorming? Gezondheid in de Buurt vraagt om een sociale wijkinfrastructuur. Met een dorps-, buurt- of wijkcoöperatie als manier om samen te werken met wijkpartners. Vertrekpunt zijn de wensen in de buurt en bewoners zitten aan het stuur. Juist die zelforganisatie is essentieel als je uitgaat van meedoen en zingeving.

Doel en doelgroep

Doel van de werkconferentie Gezondheid in de Buurt is het komen tot een gedeeld beeld van de bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur. Met deze bouwstenen ontstaan de eerste contouren van een maatschappelijke business case voor een sociale wijkinfrastructuur.

Genodigden zijn ambitieuze koplopers onder bewonersinitiatieven, regionale netwerken, opdrachtgevers en beslissers in het brede sociale domein (buurt, wijk, wonen, zorg, welzijn, onderwijs, werk) en uit de wereld van gezondheid, inclusief gezonde leefomgeving.

Programma

Dagvoorzitter is prof. dr. Nico van Meeteren. De bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

I. Plenaire aftrap met twee korte presentaties:
Met eerst een inleiding over ontwikkelingen in het sociale domein met oog op gezondheid én participatie. gevold door een visuele schets van (mogelijke) essentiële bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur

II. Drie parallelle werksessies rond koppels van twee praktijkvoorbeelden:
1. Utrecht Oost: wijkcoöperatie Oost voor Elkaar van bewoners die o.a. een wijkinformatiepunt, trainingen en praktische hulpdienst organiseert. Ook is er een digitaal platform.
2. Ruwaard in Oss: wijkpartners werken samen aan oplossingen om meer vraaggericht te werken. Veel interesse vanuit andere plekken in het land voor hun aanpak.
3. Samen Gezond in Deventer: dit netwerk faciliteert initiatieven waarin mensen werken aan gezondheid door verandering in gedrag, omgeving, beleid, regels en afspraken.
4. Noordelijke Maasvallei: netwerk met o.a. pilot positieve gezondheid dat heeft geleid tot minder doorverwijzingen door huisarts.
5. Zuid Doet Samen in Apeldoorn: buurtcoöperatie met buurtassistenten in dienst die bewoners met bewoners verbinden en hen uitdagen eigen regie te pakken.
6. Ontmoeten bij Brinkpark: in de wijk Blokker, gemeente Hoorn. Regie over organisatie en begeleiding van activiteiten ligt geheel in handen van bewoners via wijkverbinders.

De praktijkvoorbeelden presenteren in elke werksessies aan elkaar wat zij doen en hoe hun ideale business case eruit ziet. De uitkomsten worden in een raamwerk/poster opgetekend zodat de resultaten en inzichten onderling vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn. Ook vragen we de maatschappelijke kosten te vertalen naar één bedrag per bewoner.

III. Plenaire uitwisseling; hoe ver zijn we gekomen?
Vervolgafspraken om tot een maatschappelijke business case en een gemeenschapsfinancieringsmodel te komen.

We sluiten af met een informele borrel. Deze duurt van 17.00 tot 18.00 uur.

Samenwerkende partners

Partners van Gezondheid in de Buurt zijn Dialoog Gemeenschapskracht, GezondNL, Samen Lukt Het Zelf, Health~Holland, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Alles is Gezondheid.

Informatie

De werkconferentie is op maandag 16 maart 2020 bij JIM, Jaarbeursplein 6 (6e etage) in Utrecht. Tijd: 13.30-17.00 uur (tot 18.00 uur borrel).

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Voor praktische vragen: tialda.fongers@allesisgezondheid.nl
Voor inhoudelijke vragen: info@dialooggemeenschapskracht.nl

Tags

congres gezondheid in de buurt Utrecht

Geannuleerd: Gezondheid in de Buurt: Bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur

Datum: maandag 16 maart
Time: 13:30 - 17:00 uur
Location: Jaarbeurs Innovation Mile (JIM) - Utrecht

Gratis

Aanmelden evenement

Deel dit evenement

Locatie

Jaarbeurs Innovation Mile (JIM)

Jaarbeursplein 6, 3521Al Utrecht

Plan uw route