juni
19

Congres ‘Post-COVID en werk’

Laden Evenementen

Congres ‘Post-COVID en werk’

Zeker 1 op de 10 werknemers heeft werkproblemen door post-COVID. En dat is alleen al de groep die weinig zorg nodig heeft gehad na de infectie: van de mensen met een ziekenhuisopname of IC-opname als gevolg van COVID-19 ervaart meer dan 50% problemen in het werk (COVWORKS onderzoek, 2022). Hoeveel mensen precies met post-COVID kampen is nog niet inzichtelijk. Inschattingen zijn dat het gaat om 80.000 tot 160.000 mensen in Nederland die na een jaar nog klachten (zullen) hebben (RVS, 2022). En veel van deze mensen zijn in de werkende leeftijd.

Inzet op werkhervatting en werkbehoud bij post-COVID

Dit maakt het belang van werkhervatting en werkbehoud bij post-COVID groot. Afgelopen jaren hebben de ministeries van SZW en VWS zich hiervoor ingezet. Onder meer door het oprichten van C-support met vanaf de start aandacht voor werk en inkomen. Het programma COVID-19 en werk geeft onderbouwing aan de werkwijze van C-support met tools voor werknemers, zzp’ers, werkgevers, Arbo- en zorgprofessionals, aangevuld met onderzoek voor meer inzicht. Recent is het project Perspectieven gestart gericht op meer inzicht in het werkhervattingsproces en de samenwerking in de keten rond werknemers met post-COVID.

Doel van het congres

Het programma COVID-19 en werk, het onderzoek COVWORKS en het project Perspectieven zijn een samenwerking van Centrum Werk Gezondheid en C-support met steun van ministeries van SZW en VWS. De uitkomsten van het programma en het onderzoek wordt breed onder de aandacht gebracht. En het idee is om na te gaan met het veld wat er nog meer mogelijk is om mensen met post-COVID te ondersteunen bij werkhervatting en werkbehoud. Dit is de reden dat Centrum Werk Gezondheid, C-support, ministerie van SZW en ministerie van VWS gezamenlijk dit congres organiseren.

Je bent van harte uitgenodigd voor het congres. Het congres is ook na afloop online terug te kijken. Je ontvangt een bericht wanneer de link beschikbaar is.

Het programma bekijk je hier.

Congres ‘Post-COVID en werk’

Datum: maandag 19 juni
Time: 13:30 - 17:00 uur
Location: de Resident - Den Haag

Gratis

Aanmelden evenement

Deel dit evenement

Locatie

de Resident

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

Plan uw route