november
26

Congres Financiering van Preventie

Laden Evenementen

Congres Financiering van Preventie

Voor dit congres over de financiering van preventie heeft Alles is Gezondheid samen met zeer prominente partijen op dit gebied; GGD/GHOR, de SER, Federatie voor Gezondheid en de Guus Schrijvers Academie de handen ineengeslagen, om in één congresdag overzicht te krijgen over waar de financiering van preventie op zowel nationaal als regionaal niveau staat.

Waarom dit congres?

Preventie staat op ieders agenda, maar afgezien van het feit dat de structurele financiering van preventie in Nederland altijd een spannend onderwerp is, is deze vraag actueler dan ooit. Zeker nu door Covid-19 extra donkere wolken boven de preventiehemel lijken samen te komen. Zo kondigen zorgverzekeraars, onder de gebruikelijke aftrap van de DSW, forse premiestijgingen aan om de ontstane tekorten binnen de ZVW te dekken.

Gemeenten klagen steen en been dat zij de gemeentelijke budgetten, vooral door tekorten binnen het sociale domein, niet meer rond krijgen. Staat de rijksbegroting onder druk om de economie die momenteel in het teken staat van grote bedreigingen, zoals; covid-19, energietransitie, klimaat, om die waar nodig te stutten. Is er dan nog aandacht en plaats voor structurele financiering van preventie?
Wie toont lef en leiderschap? Hebben zorgverzekeraars verantwoordelijkheid, met een soort van’ preventieplicht’ op dit gebied? Of vormt Preventie een vanzelfsprekend onderdeel van de GGD en dient het uit algemene en gemeentelijke middelen gefinancierd te worden? En last but not least, wat mag van de burger zelf als burgerplicht op dit terrein worden verwacht?

Sprekers

  • Caroline Costongs, Director at EuroHealthNetand expert in public health and health promotion, geeft via een onlineverbinding vanuit Brussel voorbeelden, vanuit de nieuwe e-guide ‘financing health promoting services’ van alternatieve financieringsvormen van preventie uit andere (EU) landen en daarnaast hoe de EU kan bijdragen aan preventie in Nederland.
  • Karen van Ruiten (Programmadirecteur van Alles is Gezondheid) geeft een overzicht van ontwikkelingen van afgelopen jaren en kansen voor financiering van preventie de komende jaren.
  • Aletta Winsemius (Senior Adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), Vertaalt de adviezen van de RVS over de wisselwerking tussen collectieve en individuele preventie, en hoe tot verandering te komen naar opties voor financiering van preventie.
  • Patrick Jeurissen (Hoogleraar gezondheidseconomie Radboud UMC) neemt ons mee naar welke financieringsvormen wetenschappelijk zijn onderzocht en waarvan is aangetoond dat ze werken.
  • André Krouwel (Universitair hoofddocent verbonden aan de afdelingen Politicologie/Bestuurskunde en communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam) uiteen wat het politieke verband is tussen; preventie, de contourennota, het stemgedrag en mogelijke invloed van Covid-19 daarop.
  • Thomas Plochg (Directeur van de Federatie voor Gezondheid) stelt dat als we werkelijk structureel preventie willen financieren, dat we out of the box moeten denken en schetst daarbij de ontwikkelingen die in zijn ogen kansrijk zijn.
  • Mariëtte Hamer (Voorzitter van de SER) licht tot slot de nota; ”Zorg voor de toekomst”: Over de toekomstbestendigheid van de zorg toe. In dit advies van de Sociaal Economische Raad van bijna 200 pagina’s gaat één van de vier hoofdconclusies over preventie. Wij citeren: ‘Naar een integraal, samenhangend en ontkokerd preventiebeleid’.
  • In de ochtend wordt dit congres voorgezeten door Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland en in de middag door Guus Schrijvers, Emeritus-hoogleraar Public Health bij het UMC Utrecht en bestuurslid van de Guus Schrijvers Academie.

Congresprogramma & Inschrijving

Voor het volledige congresprogramma en inschrijving kijk je hier.

 

Congres Financiering van Preventie

Datum: donderdag 26 november
Time: 08:30 - 16:30 uur
Location: Online

€ 215

Aanmelden evenement

Deel dit evenement