Terug

In beeld: lancering Alliantie Kinderarmoede

4 juni 2020

De Alliantie Kinderarmoede is 26 maart 2019 gelanceerd met 100 partners. Zij hebben een pledge ondertekend waarmee ze beloven om een actieve en concrete bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel: de effecten van kinderarmoede tegengaan.

Visueel verslaggeefster Marieke van der Velden, van De Betekenaar, maakte een visual tijdens de lancering van de Alliantie Kinderarmoede. De visual laat zien wat er zoal voor nodig is om tot structurele oplossingen te komen om kinderarmoede tegen te gaan. Kinderen zelf betrekken bij de oplossing van het probleem is essentieel, de visual schetst ook wat het betekent om als kind op te groeien in armoede.

Wil je meedoen of -denken, ideeën inbrengen, een praktijkvoorbeeld delen of een vraag stellen? Neem contact op met Hans Christiaanse,  onze netwerkadviseur opvoeding, onderwijs en één van de grondleggers van de Alliantie Kinderarmoede.

De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Missing Chapter Foundation, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Alles is Gezondheid en is bij het NIBC in Den Haag gelanceerd. Lees hier het verslag over de lancering.

Terug

In beeld: kinderarmoede op de onderwijsagenda

Eén op de tien kinderen in Nederland leeft in armoede, maar 71 procent van de leerkrachten vindt het moeilijk om armoede te signaleren. Ruim de helft schat de omvang van armoede onder kinderen onjuist in, of heeft geen idee. Op de landelijke expertmeeting Kinderarmoede van 24 mei 2018 in Groningen bogen experts en professionals op het gebied van welzijn, onderwijs, kinderopvang zich samen met beleidsmakers en ervaringsdeskundigen over de vraag wat er moet gebeuren om kinderarmoede op de agenda van het onderwijs te krijgen.

De visual die tijdens de Expertmeeting door de Betekenaar is gemaakt, laat de aangedragen oplossingen voor armoede zien en wat kinderarmoede nou precies betekent. Ook wat er nodig is om armoede vanuit school te signaleren, en de uitkomst van interactieve sessies met ervaringsdeskundigen.

Wil je meedoen of -denken, ideeën inbrengen, een praktijkvoorbeeld delen of een vraag stellen? Neem contact op met Hans Christiaanse,  onze netwerkadviseur opvoeding, onderwijs en één van de grondleggers van de Alliantie Kinderarmoede.

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen organiseerde de
bijeenkomst op verzoek van het programmabureau Alles is Gezondheid. Lees meer over deze bijeenkomst.

Terug

Webinar kinderarmoede

20 december 2018

Je ziet het vaak niet, maar in Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. In sommige buurten hoort zelfs één op de drie kinderen bij een gezin waar nauwelijks geld is voor gezond voedsel, onderdak of kleding.

Geldgebrek is voor deze kinderen niet het enige probleem, ook sociale uitsluiting en een onveilige situatie in het gezin richten schade aan. Armoede zorgt voor stressvolle ervaringen die de gezondheid van kinderen niet ten goede komen. Ze kampen met hoofdpijn, buikpijn, stress, vermoeidheid, depressie, stoornissen, etc.

Op latere leeftijd hebben kinderen die opgroeiden in armoede een grotere kans op ziekte, vertonen ze vaker ongezond gedrag en ze hebben minder kans hun talenten te ontwikkelen.

Webinar

Op 10 december 2018 organiseerde Alles is Gezondheid het webinar: Kinderarmoede en Gezondheid: ieder kind een kansrijke toekomst. Bekijk de uitzending:

Sprekers

Alinda Scheepers, outreachend straatwerker voor dak- en thuislozen in Eindhoven en coach voor andere ervaringsdeskundigen, deelt  persoonlijke ervaringen hoe armoede ingrijpt in iemands (gezins)leven en hoe zij aan de situatie wist te ontsnappen.

Carin Cuijpersgezondheidswetenschapper, richt zich met de GeluksBV op sociale innovaties op het gebied van geluk en gezondheid. In dit webinar neemt zij ons mee naar een Geweldige Wijk, een buurt waar elkaar helpen de norm is en waar wordt gewerkt aan stress bij kinderen en gezinnen in armoede.

Alliantie Kinderarmoede

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Missing Chapter Foundation en Alles is Gezondheid richten de landelijke alliantie Kinderarmoede en Gezondheid op. Doel: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en vervallen er geen nieuwe gezinnen meer in armoede. In het webinar geeft Hans een korte toelichting. Uiteraard hoor je hier binnenkort meer over.

Thema allianties

Partijen werken thematisch samen om meer impact te maken voor bepaalde groepen in Nederland. Denk aan laaggeletterden of kinderen in armoede. Meer weten?