Terug

Interview Tim ’S Jongers: Niets zo discriminerend als een diploma

18 oktober 2022

Tim ’S Jongers politicoloog, publicist en directeur van de Wiardi Beckman Stichting wil de brug slaan tussen de wereld van bestuurders en die van mensen die opgroeien in achterstandswijken. Een brug over een onderstroom van misleidende aannames en systeembelemmeringen die de kloof in stand houdt. We spreken ’S Jongers als opmaat voor ons jaarcongres waar hij acte de présence geeft.

We praten en denken veel over mensen uit achterstandswijken in plaats van dat we met ze praten. Hoe kunnen we dat veranderen?
‘Als je dat echt wilt, dan zal je iemand een stoel moeten aanbieden. Zo simpel is het. Waarom mogen bepaalde mensen wel en anderen en niet aan tafel zitten? Wie houden we buiten? Het is vreemd dat mensen die niets afweten van leven in armoede daar wel besluiten over nemen en beleid op maken. Je laat iemand die nog nooit in Amerika is geweest toch ook geen presentatie over Amerika houden? We zijn al een heel eind als we erkennen dat we bepaalde dingen niet weten en ons principieel bescheiden opstellen.’

Hoe kunnen we zorgen dat de kloof kleiner wordt?
‘Je ziet vaak panels van zogenaamde ervaringsdeskundigen. Maar dan blijven het ervaringsdeskundigen tegenover professionals. Ervaringsdeskundigheid moet geen identiteit worden, maar het moet gaan over het inzetten van die ervaringskennis. En over samenwerken. Er is niets zo discriminerend als een diploma. We kunnen ons afvragen of onze selectiemechanismen wel voldoen aan de behoefte van de maatschappij. Wat in bijvoorbeeld achterstandswijken voor de een werk is, is voor de ander zijn leven. We moeten samenwerken vanuit wederzijds vertrouwen.’

Preventie is in jouw ogen te vaak gericht op leefstijl, terwijl achterliggende structurele factoren een rol spelen. Welke zijn dat?
‘Dat kan om verschillende dingen gaan zoals een goede woning, werk, goed onderwijs, en noem maar op. We zouden moeten kijken naar de omstandigheden die bijdragen aan ongezondheid en erachter komen wat iemands leven fijner zou maken. De vraag zou moeten zijn: waar heeft u behoefte aan? Nu redeneren we vooral vanuit: waar hebt u recht op. Terwijl, de beste kans op een gezond leven is een goed leven. Als je opgroeit in een getroebleerd, liefdeloos gezin of in een krot woont, dan weet je dat het mis gaat. Je gaat risico’s nemen. Ik noem dat het niets te verliezen gevoel.’

Heb je tot slot een tip voor professionals uit ons netwerk?
‘Mensen komen naar bijeenkomsten waar ik vertel dat er iets moet gebeuren aan de kloof tussen het beleid en de werkelijkheid in een achterstandswijk. Hun komst is een hele eer, maar ze hadden op dat moment ook naar de voedselbank kunnen gaan, naar de Haagse Markt of het buurthuis. Het wordt als drempel ervaren om ‘ze’ aan te spreken, maar niet om er beleid over te maken. Onderzoeksvragen worden nooit geformuleerd door mensen uit een achterstandswijk, omdat zij doorgaans niet studeren. Het zou mooi zijn als onderzoekers dat wel samen met bewoners doen. Zij weten wat er nodig is. Want nogmaals: het is hún leven.

(Foto Tim: Peter van Beek)

 

Publicaties

Voor De Correspondent schrijft Tim over sociale mobiliteit.

Congres en webcast Onderstroom

Tim ’S Jongers sprak op het Jaarcongres en tijdens de livecast.

Terug

In beeld: lancering Alliantie Kinderarmoede

4 juni 2020

De Alliantie Kinderarmoede is 26 maart 2019 gelanceerd met 100 partners. Zij hebben een pledge ondertekend waarmee ze beloven om een actieve en concrete bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel: de effecten van kinderarmoede tegengaan.

Visueel verslaggeefster Marieke van der Velden, van De Betekenaar, maakte een visual tijdens de lancering van de Alliantie Kinderarmoede. De visual laat zien wat er zoal voor nodig is om tot structurele oplossingen te komen om kinderarmoede tegen te gaan. Kinderen zelf betrekken bij de oplossing van het probleem is essentieel, de visual schetst ook wat het betekent om als kind op te groeien in armoede.

Wil je meedoen of -denken, ideeën inbrengen, een praktijkvoorbeeld delen of een vraag stellen? Neem contact op met Hans Christiaanse,  onze netwerkadviseur opvoeding, onderwijs en één van de grondleggers van de Alliantie Kinderarmoede.

De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Missing Chapter Foundation, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Alles is Gezondheid en is bij het NIBC in Den Haag gelanceerd. Lees hier het verslag over de lancering.

Terug

In beeld: kinderarmoede op de onderwijsagenda

Eén op de tien kinderen in Nederland leeft in armoede, maar 71 procent van de leerkrachten vindt het moeilijk om armoede te signaleren. Ruim de helft schat de omvang van armoede onder kinderen onjuist in, of heeft geen idee. Op de landelijke expertmeeting Kinderarmoede van 24 mei 2018 in Groningen bogen experts en professionals op het gebied van welzijn, onderwijs, kinderopvang zich samen met beleidsmakers en ervaringsdeskundigen over de vraag wat er moet gebeuren om kinderarmoede op de agenda van het onderwijs te krijgen.

De visual die tijdens de Expertmeeting door de Betekenaar is gemaakt, laat de aangedragen oplossingen voor armoede zien en wat kinderarmoede nou precies betekent. Ook wat er nodig is om armoede vanuit school te signaleren, en de uitkomst van interactieve sessies met ervaringsdeskundigen.

Wil je meedoen of -denken, ideeën inbrengen, een praktijkvoorbeeld delen of een vraag stellen? Neem contact op met Hans Christiaanse,  onze netwerkadviseur opvoeding, onderwijs en één van de grondleggers van de Alliantie Kinderarmoede.

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen organiseerde de
bijeenkomst op verzoek van het programmabureau Alles is Gezondheid. Lees meer over deze bijeenkomst.

Terug

Webinar kinderarmoede

20 december 2018

Je ziet het vaak niet, maar in Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. In sommige buurten hoort zelfs één op de drie kinderen bij een gezin waar nauwelijks geld is voor gezond voedsel, onderdak of kleding.

Geldgebrek is voor deze kinderen niet het enige probleem, ook sociale uitsluiting en een onveilige situatie in het gezin richten schade aan. Armoede zorgt voor stressvolle ervaringen die de gezondheid van kinderen niet ten goede komen. Ze kampen met hoofdpijn, buikpijn, stress, vermoeidheid, depressie, stoornissen, etc.

Op latere leeftijd hebben kinderen die opgroeiden in armoede een grotere kans op ziekte, vertonen ze vaker ongezond gedrag en ze hebben minder kans hun talenten te ontwikkelen.

Webinar

Op 10 december 2018 organiseerde Alles is Gezondheid het webinar: Kinderarmoede en Gezondheid: ieder kind een kansrijke toekomst. Bekijk de uitzending:

Sprekers

Alinda Scheepers, outreachend straatwerker voor dak- en thuislozen in Eindhoven en coach voor andere ervaringsdeskundigen, deelt  persoonlijke ervaringen hoe armoede ingrijpt in iemands (gezins)leven en hoe zij aan de situatie wist te ontsnappen.

Carin Cuijpersgezondheidswetenschapper, richt zich met de GeluksBV op sociale innovaties op het gebied van geluk en gezondheid. In dit webinar neemt zij ons mee naar een Geweldige Wijk, een buurt waar elkaar helpen de norm is en waar wordt gewerkt aan stress bij kinderen en gezinnen in armoede.

Alliantie Kinderarmoede

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Missing Chapter Foundation en Alles is Gezondheid richten de landelijke alliantie Kinderarmoede en Gezondheid op. Doel: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en vervallen er geen nieuwe gezinnen meer in armoede. In het webinar geeft Hans een korte toelichting. Uiteraard hoor je hier binnenkort meer over.

Thema allianties

Partijen werken thematisch samen om meer impact te maken voor bepaalde groepen in Nederland. Denk aan laaggeletterden of kinderen in armoede. Meer weten?