Partner sinds

19 juni 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Verantwoord Frituren zet zich in voor de verdere verbetering van de samenstelling van frituurvetproducten voor de horeca in samenwerking met de fabrikanten van frituurvetproducten. Onder meer door de maximum norm voor het gehalte transvetzuren in vloeibare frituurvetproducten te stellen op 2%. De normen voor frituurolie en vloeibaar frituurvet zijn op dit moment minimaal 65% onverzadigde vetzuren en maximaal 5 % transvetzuren. Deze laatste norm zal in juni 2014 naar 2% worden bijgesteld. In de afgelopen 10 jaar is mede dankzij de campagne Verantwoord Frituren de vetzuursamenstelling van zowel vaste als vloeibare frituurvetten in de horeca sterk verbeterd.Voortzetting van de campagne die sinds 2004 loopt beoogt het gebruik van vloeibaar frituurvet te bevorderen in de horeca. Vervanging van vast frituurvet door frituurolie of vloeibaar frituurvet draagt bij aan gezondheidswinst. In de afgelopen 10 jaar is reeds een toename gerealiseerd van het aandeel frituurolie of vloeibaar frituurvet van 51% naar 85% en hebben 3000 cafetaria’s zich aangesloten. Vloeibaar frituurvet past in een verantwoorde bedrijfsvoering omdat het rijk is aan goede onverzadigde vetten en weinig transvetzuren bevat.

Activiteiten

Plaatsen testimonials Verantwoord Frituren

Het plaatsen van testimonials van cafetaria’s die reeds Verantwoord Frituren in vakbladen, met als doel steeds meer cafetaria’s over te laten stappen op frituurolie of vloeibaar frituurvet.

Informeren over voordelen frituurolie of vloeibaar frituurvet

Het op de hoogte stellen van nieuwe cafetaria-ondernemers van de voordelen van het gebruik van frituurolie of vloeibaar frituurvet ten opzichte van vast frituurvet.

Genereren free publicity

Het genereren van free publicity zoals het onder de aandacht brengen van het 10-jarig jubileum van de campagne

Regelmatig informeren over kennisaspecten van vetten

Toename van de kennis van cafetariaondernemers door het regelmatig informeren over kennisaspecten van vetten.

Beschikbaar stellen communicatiemiddelen

Beschikbaar stellen van communicatiematerialen voor gebruik in het cafetaria om consumenten te informeren over de (gezondheids)voordelen van Verantwoord Frituren.

Jaarlijkse monitoring volumes vast en vloeibaar frituurvet

Jaarlijkse monitoring van volumes vast en vloeibaar frituurvet in de horeca.

Locaties

Verantwoord Frituren
Louis Braillelaan 80
Zoetermeer
Nederland