Partner sinds

05 februari 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Unilever steunt de Nationale Cholesterol Test, die wordt georganiseerd door de Service Apotheken. Unilever draagt bij aan de test met een campagne en het aanbieden van de test bij grote evenementen.

Activiteiten

Campagne cholesterolgehalte Unilever

De kern van de bijdrage van Unilever aan de Nationale Cholesterol Test bestaat uit een campagne waarin de mogelijkheid van een gratis cholesterolmeting voor Nederlanders in de leeftijd tussen 30 en 70 jaar wordt aangeboden. Deze leeftijdscategorie omvat ca. 10 miljoen mensen. Hiervan zijn circa 8 miljoen mensen niet op de hoogte van hun cholesterolgehalte, terwijl onderzoek uitwijst dat er bij 65% van deze groep sprake is van een verhoogd cholesterol, één van de risicofactoren voor hart–en vaatziekten. Het vroegtijdig onderkennen van een verhoogd cholesterol biedt de mogelijkheid om hierop actie te ondernemen.

Gratis cholesterolgehalte testen

Unilever biedt gedurende heel 2014 aan bezoekers van een aantal grote evenementen de mogelijkheid om ter plekke gratis hun cholesterolgehalte te testen.

Evaluatie en eventueel vervolg

Na evaluatie van de initiatieven ter ondersteuning van de Nationale Cholesterol Test kijkt Unilever of deze campagne in 2015 wordt voortgezet. Afhankelijk van de uitkomst van de test ontvangen mensen een advies van de apotheker over verder te ondernemen actie(s).

Locaties

Unilever
Nassaukade 5
Rotterdam
Nederland