Partner sinds

05 februari 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid te helpen voorkomen en verminderen.  Wij doen dit vanuit de gedachte dat geletterdheid een bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid van mensen.

Activiteiten

Programma Taal voor het Leven reduceert laaggeletterdheid

Stichting Lezen & Schrijven streeft naar een gezonde en geletterde samenleving, door het aantal laaggeletterden in Nederland te verminderen. We streven via ons programma Taal voor het Leven naar minimaal 8.000 cursisten in 2014.

Start met minimaal tien bedrijven verbetering taalniveau werknemers

Stichting Lezen & Schrijven start in 2014 met minimaal 10 bedrijven om werknemers beter te leren lezen en schrijven. We verwachten dat naast een verhoging van hun taalniveau ook hun (ervaren) gezondheid verhoogd en verzuim en stress verlagen.

Onderzoek effect taalcursus op gezondheid

Stichting Lezen & Schrijven onderzoekt in 2014 via Maastricht University wat het effect van een taalcursus is op de gezondheid van de cursisten.

Actieve samenwerking met diverse partners in gezondheidszorg

Stichting Lezen & Schrijven werkt actief samen met diverse partners in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg om te werken aan een meer geletterde samenleving, als een randvoorwaarde voor een gezonde samenleving.

Verspreiding goede voorbeelden en onderzoeksresultaten gezondheidsvaardigheden

Stichting Lezen & Schrijven blijft als lid van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en trekker van de werkgroep communicatie zorgdragen voor onder meer de verspreiding van goede voorbeelden en onderzoeksresultaten op het terrein van gezondheidsvaardigheden.

Locaties

Parkstraat 105
Den Haag
Nederland