Partner sinds

12 maart 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Stichting Kind en Voeding is opgericht uit bezorgdheid over wat tegenwoordig in supermarkten als ‘gezond’ wordt aangeboden en over wat ouders als gezond voedsel ervaren. Onze doelstelling is mensen bewust te maken van wat natuurlijke voeding (verse voeding zonder pakjes en zakjes) met je gezondheid doet. De stichting richt zich op kinderen en hun (groot)ouders, verzorgers en leerkrachten.

Partner sinds

12 maart 2015

Activiteiten

Praktijkgerichte gastlessen aan kinderen op basisscholen.

Stichting Kind en Voeding geeft leuke, praktijkgerichte gastlessen aan kinderen op basisscholen. De ambitie is om in 2015 ± 100 gastlessen te verzorgen en door het organiseren van ± 75 informatiebijeenkomsten in 2015.

Organiseren (kook)workshops en winkelvoorlichtingsbijeenkomsten voor (groot)ouders, verzorgers en leerkrachten

Stichting Kind en voeding streeft ernaar ± 50 (kook)workshops en een tiental winkelvoorlichtingsbijeenkomsten voor (groot)ouders, verzorgers en leerkrachten te geven.

Organisatie jaarlijks symposium of themamiddag waarin voeding centraal staat.

Stichting Kind en Voeding organiseert één keer per jaar een symposium of een themamiddag waarin voeding in brede zin centraal staat.

Locaties

Stichting Kind & Voeding
Voorburggracht 403
Oudkarspel
Nederland