Partner sinds

29 maart 2017

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De stichting IKL-Limburg zorgt voor een springlevend landschap als basis voor een gezonde en welvarende samenleving. Door mensen te stimuleren met ons landschap aan de gang te gaan. Door ideeën, initiatieven, partijen en geldstromen bij elkaar te brengen.

 

Activiteiten

Groepen actief laten zijn met het landschap

Stichting IKL-Limburg laat 200 tot 300 groepen actief bezig zijn in het landschap, door te zagen, hakken, slepen, uitbaggeren, snoeien, planten en nog veel meer.

In eerste instantie richten ze zich op deelname van basisscholen en het voortgezet onderwijs, en ook gaan ze actief werven bij gemeenschappen in stad en platteland. Hun intentie is mensen uit alle leeftijdscategorieën en sociale lagen te benaderen, zoals mensen met een afstand van de arbeidsmarkt, zorgbehoeftigen, ouderen, mensen met aandoeningen zoals suikerziekte en nog meer. Ook zijn ze aan de slag met het ontwikkelen van een plan van aanpak voor vluchtelingen en statushouders.

In beweging zetten van 2.000 jongere en oudere mensen

Stichting IKL-Limburg verwacht dat ze 2.000 jongere en oudere mensen in de Limburgse natuur in beweging kunnen zetten. Het resultaat voor het landschap is niet leidend, maar de positieve impact op de deelnemers. Door met handgereedschap het landschap te vormen ontstaan er positieve lichamelijke en geestelijke energiestromen. Onderzoeken tonen aan dat buiten  bewegen ervoor kan zorgen dat voor bepaalde groepen medicijnreductie tot de mogelijkheden behoord, uiteraard dient de patiënt dit alleen te doen in overleg met zijn arts. Door de inspanningen kan er in de buitenlucht ook gewerkt worden aan overtollige kilo’s lichaamsgewicht. Nadat de klus is uitgevoerd stimuleren zij groepsvorming en terugkomdagen zodat een ritme ontstaat.

Locaties

Susterderweg 31
6118 CP Nieuwstadt
Nederland