Partner sinds

13 november 2014

Deze pledge is gestopt.

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Overgewicht overwinnen heeft als doel gesteld om de komende 25 jaar een bijdrage te leveren om de aanpak van overgewicht in Nederland naar een hoger plan te tillen. Zo wil zij het percentage mensen met obesitas terug te dringen naar een maximum van 10% in 2040.

Activiteiten

Werken aan universeel toepasbare methodiek voor terugdringen overgewicht

Overwicht overwinnen beoogt een universeel toepasbare methodiek te ontwikkelen om de leefstijl & duurzame inzetbaarheid van mensen met overgewicht blijvend te versterken. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan het terugdringen van obesitas en overgewicht in de samenleving. Samen met onder andere Avans Hogeschool en diverse andere organisaties in West-Brabant willen wij de komende jaren kennis ontwikkelen en de door ons ontwikkelde methodiek valideren die toepasbaar moet zijn voor elke burger die wil leren om op eigen kracht zijn of haar overgewicht te overwinnen. De door ons ontwikkelde kennis en ervaringen willen wij graag delen met andere partners die de doelstellingen van Alles is gezondheid… onderschrijven en zich willen richten op de aanpak van overgewicht in Nederland. Wij beogen zoveel mogelijk samen te werken, omdat je samen verder komt en alleen sneller gaat. Ons doel is om verder te komen

Kennis en ervaringen delen aanpak overgewicht

De door Overgewicht overwinnen ontwikkelde kennis en ervaringen willen wij graag delen met andere partners die de doelstellingen van Alles is gezondheid… onderschrijven en zich willen richten op de aanpak van overgewicht in Nederland.