Partner sinds

13 juni 2017

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Nieuwe Gezondheid is een landelijk netwerk van sportcentra, leefstijlcoaches en personal trainers die de schouders willen zetten onder het creëren van een gezondere leefomgeving in Nederland.

Nieuwe Gezondheid omarmt de totaalvisie van Positieve Gezondheid, met de 6 aandachtsgebieden van gezondheid. Binnen het model Nieuwe Gezondheid zijn 15 thema’s geformuleerd op het gebied van gezond bewegen en gezonde voeding, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat toepassing van elk van deze 15 thema’s gezondheidswinst oplevert. Zie ook www.nieuwe-gezondheid.nl.

Nieuwe Gezondheid is van mening dat jongeren opgroeien in een omgeving die nog teveel gericht is op curatieve zorg en te weinig op preventie. Volwassenen en dan met name ouders, zorgmedewerkers, leerkrachten, HR-medewerkers maar zeker ook instructeurs, trainers en coaches, kunnen veel invloed hebben op de leefstijl van volwassenen en jongeren. Samen met lokale overheid, bedrijven, sportsector, onderwijs en zorg en welzijn (de 5 ringen) kunnen we een gezondere omgeving creëren en bouwen aan een gezondere toekomst.

Activiteiten

Inspireren om gezonder te bewegen en te eten

Nieuwe Gezondheid inspireert de leden en waar mogelijk diens familie, vrienden en collega’s om gezonder te bewegen en te eten met behulp van de Nieuwe Gezondheid maandelijkse leefstijl factsheet. Hun ambitie is om in 2017 10.000 mensen aan de slag te laten gaan met 1 of meer van de 15 Nieuwe Gezondheidthema’s.

Gratis online leefstijlcursussen

Nieuwe Gezondheid nodigt iedereen in de regio van hun sportcentra, coaches en trainers uit om gratis leefstijlcursussen online te volgen, een Leefstijl SWITCH te kiezen en gebruik te maken van het Nieuwe Gezondheid dossier.

Bedrijven ondersteunen in het stimuleren van medewerkers naar gezondher gedrag

Nieuwe Gezondheid ondersteunt bedrijven in het stimuleren van medewerkers naar gezonder gedrag in het bedrijfsgezondheidbeleid, bewustwordingslezingen, korte cursussen, praktische workshops, beweegchallenge programma’s met activity trackers en duurzame inzetbaarheidtrajecten.

Geven van lezingen, bijeenkomsten en cursussen over preventieve gezondheid

Nieuwe Gezondheid inspireert en reikt leden en intermediairs kennis aan over preventieve gezondheid door lezingen te geven, bijeenkomsten en korte cursussen leefstijl- en preventieadviseur.

Informeren van burgers over de kracht van preventie

Nieuwe Gezondheid informeert burgers in de regio over de kracht van preventie (met lezingen, maandelijkse nieuwsbrief, social media en website).

Locaties

Nieuwe Gezondheid
Houtstraat 14
6001SJ Weert
Nederland