Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences gaat het gedachtengoed van Alles is gezondheid… onder de aandacht brengen bij studenten en werknemers. In het curriculum komt er ruimte voor preventie en bevordering van een gezonde leefstijl. Daarnaast doet Hogeschool Zeeland actie-onderzoek, onder andere naar zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen.

Activiteiten

Gedachtengoed Alles is gezondheid onder de aandacht brengen van medewerkers en studenten

Het gedachtengoed van ‘Alles is gezondheid’ brengt Hogeschool Zeeland actief onder de aandacht van de medewerkers, studenten en de aan de opleidingen verbonden beroepspraktijk.

In curriculum extra aandacht schenken aan preventie en bevordering van een gezonde levensstijl

In het curriculum en de daaruit voortkomende cursussen van de opleidingen Verpleegkunde en Social Work zal Hogeschool Zeeland extra aandacht schenken aan preventie en bevordering van een gezonde levensstijl.

Actie-onderzoek om bij te dragen aan verbetering zorg- en hulpverlening

Door het uitvoeren van actie-onderzoek binnen maatschappelijk werk, intramurale instellingen en andere hulpverleningsorganisaties draagt Hogeschool Zeeland bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg- en hulpverlening.

Actie-onderzoek naar zorg kwetsbare zwangere vrouwen

Hogeschool Zeeland doet actie-onderzoek naar zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en jonge moeders met als doel verbeteren van de kwaliteit van opvoeding, maatschappelijke ondersteuning, preventie en tevens het optimaal welbevinden van moeder en kind.

Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker met aandacht voor leefstijl, voeding en ontwikkeling

Hogeschool Zeeland biedt een uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker aan, waarin aandacht is voor gezonde leefstijl, effect van gezonde voeding op sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling bij kinderen.

Studenten als vrijwilligers inzetten bij maatschappelijke instellingen

Hogeschool Zeeland zet studenten in als vrijwilligers ter bevordering van het welzijn van de ander binnen diverse maatschappelijke instellingen in Zuidwest Nederland.

Locaties

Hogeschool Zeeland
Edisonweg 4
Vlissingen
Nederland