Partner sinds

11 april 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Emile Thuiszorg levert thuiszorgdiensten, maar wil ook het bevorderen van de individuele  gezondheid van de patiënt hieraan gaan toevoegen, gebaseerd op het concept ‘Positieve gezondheid’ van het Louis Bolk Instituut. Het Louis Bolk Instituut heeft de theorie en kennis in huis om te helpen het huidige systeem van Emile Thuiszorg hierop aan te passen. 

Partner sinds

11 april 2014

Activiteiten

Tool en leergang om positieve gezondheid in kaart te brengen

Emile Thuiszorg en Louis Bolk Instituut gaan samen een tool en een leergang voor medewerkers ontwikkelen die de positieve gezondheid van de cliënt in kaart brengt (meet) en bevordert. De effecten van deze benadering worden geëvalueerd en vergeleken met een controlegroep in een experimentele pilot, op zoek naar een vorm die bij gebleken succes in de hele organisatie geïmplementeerd kan worden. Het doel is om na een jaar zicht te hebben op hoe Emile’s thuiszorg optimaal geleverd kan worden met als hoofddoel het bevorderen van de gezondheid van de cliënt. Er is een bruikbaar instrument met bijbehorende leergang rondom positieve gezondheid binnen de organisatie. 

Locaties

Emile Thuiszorg en Louis Bolk, adres Emile Thuiszorg
Tweede Goudsbloemdwarsstraat 18
1015 JZ Amsterdam
Nederland
Emile Thuiszorg en Louis Bolk, adres Louis Bolk Instituut
Hoofdstraat 24
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland