Partner sinds

15 september 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid…

De Friesland Zorgverzekeraar zorgt er samen met Sport Fryslân met het programma Sport op Basisscholen voor dat kinderen weer gymles van een vakleerkracht krijgen. Zo worden kinderen op een positieve manier gestimuleerd om meer te bewegen, binnen en buiten school. In Friesland doen 224 scholen en 27.000 kinderen mee. Een logisch vervolg is gezonde voeding. Naast het lespakket Lekker Fit! Fryslân willen deze partners  de Friese kinderen gezonde voeding in de praktijk laten ervaren.

Activiteiten

Basisschoolkinderen leren wat gezonde voeding is

Mama Mascha’s Foodtruck gaat bij de scholen langs en laat kinderen op een leuke manier koken, proeven, spelen met eten en zo ervaren hoe lekker gezonde voeding is. De workshops zijn ingebed in het programma Sport op Basisscholen en Lekker Fit! Fryslân. In 2015 hebben minimaal 3.000 kinderen een workshop van Mama Mascha gevolgd. Binnen Sport op Basisscholen wordt het effect hiervan meegenomen in het onderzoek.

Locaties

De Friesland Zorgverzekeraar en Foodtruck Mama Mascha, adres De Friesland
Harlingertrekweg 53
8913 HR Leeuwarden
Nederland
De Friesland Zorgverzekeraar en Foodtruck Mama Mascha, adres Foodtruck
Van Aylvaleane 18
9207 BM Hilaard
Nederland