Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

DataByte ontwikkelde het Dienstencheque-concept, dat er toe bijdraagt dat ondersteuning van mensen met een hulpbehoefte in de thuissituatie eenvoudig en laagdrempelig kan plaatsvinden.

Activiteiten

Dienstencheque maakt ondersteuning mensen met hulpbehoefte in thuissituatie eenvoudig en laagdrempeliger

DataByte heeft een Dienstencheque ontwikkeld, die aan de cliënt wordt verstrekt op basis van indicering en/of eigen bijdrage. Per vastgesteld ondersteuningsuur wordt een cheque verstrekt aan de cliënt, welke door de zorgverlener wordt ingenomen en ingeleverd en waarmee naast matching en planning ook de financiële afwikkeling plaatsvindt. Met gebruikmaking van de applicatie wordt dit eenvoudig geautomatiseerd, waarbij het hele proces in een aantal logische stappen is verwerkt. Van registratie van cliënten, hulpverleners, evt. externe zorgaanbieders, het matchen van vraag en aanbod, het plannen van vraag en aanbod, en van uitgifte van cheques tot en met de financiële verantwoording en afwikkeling.

Locaties

DataByte
Drukkerij 3
Steenbergen
Nederland