Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het Da Vinci College gaat uit van het principe 'goed voorbeeld, doet goed volgen'. Door voorbeeldgedrag, actief doen of er actief mee bezig zijn, herhaling, opnemen in studieprogramma's proberen zij gewenst gedrag te bevorderen. Onderwijs is per definitie op aanleren van gewenst gedrag gericht. Hierin zit grote preventieve waarde.

Activiteiten

Sport en beweging bij Da Vinci College

Het Da Vinci College biedt sport en beweging

Gezonde voeding bij Da Vinci College

Het Da Vinci College biedt gezonde voeding (in kantine en praktijklessen)

Alcoholverbod Da Vinci School

Leerlingen gebruiken geen alcohol op het Da Vinci College

Rookverbod Da Vinci College

Leerlingen roken niet in de gebouwen en op de terreinen van het Da Vinci College

Ontwikkelen geestelijke gezondheid leerlingen Da Vinci College

Vergroten veerkracht, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn (ontwikkelen geestelijke gezondheid) van leerlingen Da Vinci College

Locaties

Da Vinci College
Mollenburgseweg 82
Gorinchem
Nederland