Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

CentrumFIT ziet gezondheid en vitaliteit vanuit drie pijlers, te weten Bewegen/sporten, Voeding en Mentaal welbevinden. Vanuit deze drie pijlers worden zorg-, sport- en beweegactiviteiten aangeboden voor mensen van alle leeftijden.

Activiteiten

Zorg-, sport- en beweegactiviteiten

CentrumFIT biedt diverse zorg-, sport- en beweegactiviteiten: in de thuissituatie, op het werk, op de sportverenigingen en op de locatie waar CentrumFIT is gevestigd. Gezien het karakter van onze dienstverlening (kleinschalige en maatwerk) werken we individueel of in groepsverband. Groepen gaan bijv. tot maximaal 15 personen. We werken bij CentrumFIT met een multidisciplinair team van (sport-/arbeids-) fysiotherapeuten, vitaliteitcoach, gewichtsconsulent, stresscounselor, chiropractor, ontspannings-/welnesstherapeute, medisch pedicure en Functional Trainer.

Locaties

CentrumFit
Couperuslaan 22
4873 LR Etten-Leur
Nederland