Terug

SamenWel! Samenwerken aan gezonde leefstijl van laaggeletterde inwoners

14 juni 2019

Tijdens de conferentie ‘Taal en Gezondheid’ op 12 juni ondertekenden in aanwezigheid van 150 bezoekers Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en Ziekenhuis Rivierenland samen met de partners van SamenWel!: Rijnbrink, Rabobank West Betuwe, Fruitdelta (Regio Rivierenland) en Omroep Gelderland een pledge om samen te werken aan de gezonde leefstijl van laaggeletterde inwoners.

Meedoen en gezond leven

Het platform SamenWel! is actief in 8 gemeenten in regio Rivierenland. De projectfase van het initiatief dat mensen via onder meer video’s en activiteiten enthousiast maakt om mee te doen en gezond te leven loopt tot en met 2019 en krijgt vanaf 2020 een structurele plek in de deelnemende organisaties.

Via video’s en honderden activiteiten worden mensen uit Rivierenland geactiveerd en deelt SamenWel! ervaringen van inwoners over eten, bewegen en ontspannen die helpen om beter om te gaan met sociale, fysieke, en emotionele uitdagingen in het leven (positieve gezondheid).
 De video’s zijn online te zien, ze worden uitgezonden op Omroep Gelderland en ze worden getoond in wachtkamers van tenminste 50 locaties in Rivierenland.

SamenWel! geeft presentaties en organiseert bijeenkomsten, nieuwe ideeën en producten worden getest bij laaggeletterden en Samenwel! verbindt mensen met intermediairs en lokale initiatieven op het gebied van gezond leven.

Meer weten?

Bekijk de video’s en de activiteiten in de regio op www.samenwel.nl

Conferentie Taal en Gezondheid

De Conferentie Taal en Gezondheid is gehouden in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. De bijeenkomst stond in het teken van de invloed van taal op de gezondheid van mensen. Deskundigen Maurice de Greef (Vrije Universiteit Brussel) en Machteld Huber (Institute for Positive Health) gaven inzichtgevende presentaties en het geheel werd gepresenteerd door Hans Christiaanse.

De conferentie was een initiatief van SamenWel! in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid, Ziekenhuis Rivierenland, Taalakkoord Rivierenland, Stichting Lezen & Schrijven en Alles is Gezondheid.

Tool Positieve Gezondheid voor laaggeletterden

Op de conferentie is ook de Eenvoudige tool Mijn Positieve gezondheid gelanceerd. Lees hier meer over.

Kennislab

Benieuwd naar andere projecten en initiatieven op gebied van Taal en gezondheid?


Netwerkadviseur opvoeding, onderwijs, allianties