Terug

Openheid rond debat coronamaatregelen

24 augustus 2020

Op 11 augustus jl. ontvingen alle Tweede Kamerleden een brief waarin ruim 2000 artsen en medisch professionals hun ernstige bezorgdheid uiten over de huidige gang van zaken rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus en het wetsvoorstel noodmaatregelen dat eind augustus ingediend zal worden. De schrijvers van de brief doen de Kamerleden een oproep tot een open debat over de proportionaliteit van de coronamaatregelen.

Het feit dat dat de noodverordeningen en de wet worden gebracht in het licht van verbetering van de volksgezondheid vindt men in schril contrast staan met het tot op heden afwezige of weinig harde beleid dat de overheid voert waar het preventie van ziekten, optimale zorg en lange termijn investeringen in zorgpersoneel betreft.

Het betreft maatregelen met bewezen gezondheidswinst zoals een zout- en suikertax, verbod op (e-)sigaretten en het financieel aantrekkelijk en ruim toegankelijk maken van gezonde voeding, beweging en sociale steunnetwerken.

Arts en Leefstijl informeerde in juni het kabinet over de laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot leefstijl (voeding, stress, beweging, roken en alcohol) en de relatie met (een ernstig beloop van) COVID-19. Volgens Arts en Leefstijl kunnen kleine stappen al leiden tot een groot effect en ook op relatief korte termijn.

Vanuit mijn eigen omgeving herken ik de roep om een robuuster preventiebeleid dat, juist de door corona zo hard geraakte groepen, een voorsprong kan geven.
In een recent verschenen artikel in de Leeuwarder Courant wijst Erik Scherder op de gevolgen van lichamelijke inactiviteit. Uit internationale studies blijkt dat inspanning beschermt tegen de complicaties van corona. Volgens Scherder is bewegen in combinatie met voldoende slaap en gezonde voeding hét antwoord op het coronavirus.

Naast het gebrek aan preventiebeleid wijzen de briefschrijvers op het feit dat de huidige wereldwijde maatregelen, genomen ter bestrijding van SARS-CoV-2, in hoge mate de visie op gezondheid en de rechten van de mens schenden. Een visie die uitgaat van gezondheid als een vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven(uitgewerkt tot het begrip Positieve Gezondheid).

Ik onderschrijf de oproep van de briefschrijvers om te komen tot een open discussie, waarbij experts zich mogen en durven uitspreken. Ten alle tijdens moeten gezondheidsexperts in de openbaarheid vraagtekens kunnen zetten bij het huidige beleid en niet direct worden weggezet als complotdenkers. Doel moet zijn het streven naar optimale gezondheid voor een zo groot mogelijke groep waarbij maatregelen niet meer schade mogen aanrichten dan hetgeen zij proberen te voorkomen en waarbij dit effect van optimale gezondheid behaald wordt met de minst ingrijpende maatregel.