31 januari 2019
  • In de wijk

VWS-subsidie voor Vitaal Vechtdal om een gezonde leefstijl bij inwoners te stimuleren

Het Ministerie van VWS wil met deze tegemoetkoming, de zogenoemde Preventiecoalitie, een structurele samenwerking tussen zorgverzekeraar, gemeenten...
28 januari 2019
  • Op school

Roadshow Gezonde Basisschool van de Toekomst | Groningen 13 maart

GBT onderzoekt of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor...
22 januari 2019
  • In de wijk

Symposium De centrale wijkbewoner | 7 maart 2019

Geen gemakkelijke opdracht, want deze uitdaging vraagt om een omkering in (gezondheids)denken en je te verplaatsen naar ‘het midden’: naar het...
22 januari 2019
  • In de zorg
  • In de wijk

Staatssecretaris Blokhuis geeft startsein voor Health Innovation School Zuid West Nederland

De eerste twee dagen hebben de deelnemers al bijzondere trainers gehad, waaronder staatssecretaris Paul Blokhuis die het belang van lokale en...
16 januari 2019
  • In de zorg

Zorg om zorg in Nederland (4 februari 2019)

Sinds de eerste en tweede Zorg om Zorg-bijeenkomsten in 2017, is er meer aandacht en ook veel gebeurd voor achterstandsproblematiek. De aangepaste...
07 januari 2019
  • In de wijk

Sportevenementen voor kinderen worden gezonder

Door zelf te sporten en door sportevenementen te bezoeken worden mensen geïnspireerd tot een gezonde leefstijl. De ondertekenaars van het Convenant...
07 januari 2019
  • In de zorg
  • In de wijk
  • Op het werk

Conferentie Taal & Gezondheid Fryslân

Eén op de negen inwoners van Noord-Nederland heeft problemen met lezen en schrijven. Het hebben van een lage taalvaardigheid  heeft grote invloed op...