20 december 2018
 • In de wijk
 • Op school

Mentale gezondheid van jeugd: belangrijkste conclusies expertmeeting

Tijdens de expertmeeting bogen jongeren, ervaringsdeskundigen, praktijkprofessionals en wetenschappers zich over één essentieel vraagstuk: 'Welke...
18 december 2018
 • Op school

Infographic: opbrengsten De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Gedurende schooljaar 2018/2019 zal De Gezonde Basisschool van de Toekomst deze resultaten verder toelichten. Dit doen zij tijdens info-avonden op...
13 december 2018
 • In de zorg
 • In de wijk
 • Op het werk
 • Op school

Jaarconferentie Alles is Gezondheid | 13 juni 2019

Met spannende sprekers en presentaties op het snijvlak van mens, technologie, gezondheid en de wisselwerking met de leefomgeving. Stap uit je comfort...
07 december 2018
 • In de zorg
 • In de wijk

Persoonlijke Gezondheidscheck beschikbaar voor 2,3 miljoen Nederlanders

Ook is het een mijlpaal voor de beweging Heel Nederland Gezonder, dat in 2016 is opgericht om het voor alle Nederlanders mogelijk te maken om inzicht...
07 december 2018
 • In de zorg
 • In de wijk
 • Op het werk
 • Op school

Alliantie gezondheid en geletterdheid verder versterkt

Winst van geletterdheid Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en het begrijpen van informatie, hebben vaak een slechtere gezondheid...
05 december 2018
 • In de zorg
 • In de wijk
 • Op school

Meer informatie bij webinar Kinderarmoede en Gezondheid

Hieronder vindt u meer informatie over de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de uitzending:Alinda Scheepers: ervaringsdeskundige in armoede en...
04 december 2018
 • In de wijk

Stevenshof gaat voor Positief Gezonde(re) wijk

Binnen vijftien jaar is het aantal pensioengerechtigden in de wijk driemaal zo groot als nu het geval is. Buurtbewoners én organisaties in de wijk...