28 augustus 2018
 • In de zorg
 • In de wijk

WRR adviseert kabinet: richt gezondheidsbeleid op degenen met grootste gezondheidsachterstand

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert het kabinet om het beleid op het gebied van gezondheid meer toe te spitsen op...
28 augustus 2018
 • In de zorg
 • In de wijk
 • Op het werk
 • Op school

Samen voor een geletterd Nederland

Ruim 1.000 bibliotheken, gemeenten, bedrijven, ziekenhuizen, scholen en vele tienduizenden mensen komen in actie. En dat is nodig want Nederland telt...
28 augustus 2018
 • In de zorg
 • In de wijk

Welzijn op recept werkt (video)

Welzijn op recept is een aanpak waarbij mensen die kampen met psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en...
21 augustus 2018
 • In de wijk

Preventie ja! Maar hoe dan? - Essay VNG

Maar hoe komen we voorbij de mooie woorden? Kunnen maatschappelijke (minder uitgaven) en individuele baten (minder probleemlast) inderdaad samengaan...
21 augustus 2018
 • In de wijk

Popular Education: leren veranderen door samen te ‘spelen’

Onderwijs in de taal van het volk, dat is waar het om gaat bij de interventie Popular Education. Niet leren vanuit de boeken, maar leren van eigen...
21 augustus 2018
 • Op het werk

Handreiking: Aan het werk met nieuwe collega’s

De handreiking van SBCM bestaat uit twee delen:Een checklist met onder meer tips voor een soepele introductie en begeleiding van de nieuwe medewerker...
13 augustus 2018
 • In de zorg
 • In de wijk

De Buurtsportcoach: verbinding met het sociaal domein en de zorg

Hoewel dé buurtsportcoach volgens Marloes Aalbers van Kenniscentrum Sport niet bestaat, verzorgt ze er op 12 september tijdens het Congrestival...
07 augustus 2018
 • In de zorg
 • In de wijk
 • Op het werk
 • Op school

In de regio gebeurt het: de kracht en impact van regionale netwerken

Binnen Alles is Gezondheid… worden steeds meer regionaal opererende netwerken opgericht, waarin het bedrijfsleven, zorgprofessionals,...
02 augustus 2018
 • In de wijk
 • Op het werk

De Leefplekmeter: wat vind je van je leefplek?

De Leefplekmeter helpt om een buurt, wijk, dorpskern of ander gebied te beoordelen. De bedoeling van de Leefplekmeter is om de positieve en negatieve...