30 april 2015
 • In de wijk

Grøn bølge ook voor Nederlandse fietsers?

Een van de voorbeelden die het bedrijf Heijmans geeft is de Grøn bølge, de groene golf voor fietsers zoals die in Kopenhagen toepassen. Fietsers...
30 april 2015
 • Bescherming

Nabijwerk? Buiten spelen

Als het oog focust op een punt dichtbij, dan worden de randen waziger. Ogen gaan dan groeien en worden, gemeten over de aslengte, te lang. Die...
30 april 2015
 • Op school

Gezonde Basisschool van de Toekomst start in november

Dit is vandaag meegedeeld door de initiatiefnemers: de onderwijsstichting MOVARE, de Universiteit Maastricht en de GGD-Zuid-Limburg, gesteund door de...
29 april 2015
 • Bescherming
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk
 • Op school

Helft Nederlanders sport wekelijks

Mannen sporten iets vaker dan vrouwen (53,9% versus 51,3%). Tieners (67,2%) en twintigers (65%) sporten het meest. Het CBS verzamelde deze cijfers...
29 april 2015
 • Bescherming

Nog steeds te veel zout in voeding

De Consumentenbond, de Hartstichting, de Nierstichting en de Nederlandse Hypertensie Vereniging willen dan ook dat zoutreductie voortvarender...
28 april 2015
 • Bescherming

Calorieën, ingrediënten en gevaren van drank op etiket

Net zoals bij roken kan er op de etiketten van drank gewaarschuwd worden voor de gevaren van alcoholgebruik, bijvoorbeeld bij het autorijden of...
28 april 2015
 • Bescherming

Uur tv maakt al dik

Onderzoekers in de Verenigde Staten kwamen erop uit dat meer dan 60 minuten tv-kijken kleuters bijna 50 procent meer kans geeft op obesitas en...
28 april 2015
 • In de wijk

Mobiele moestuin: vruchtbare grond voor de wijk

Het idee van Lonneke Rhodens is eigenlijk een wonder van eenvoud: een braakliggend stuk grond wordt, tot het bebouwd wordt, tijdelijk door en voor...
28 april 2015
 • Bescherming
 • In de zorg

Gezondheidsdenken in de zorg: een hype of een transformatie?

Thomas Plochg, directeur NPHF Federatie voor Gezondheid, opent de bijeenkomst met de stelling dat er een transitie van voorzorg naar nazorg...
24 april 2015
 • Bescherming

Gezondheidsenquête: wekelijks sporten en te weinig groente, fruit en vis

In deze Nationale Sportweek is het nieuws over sportend Nederland interessante informatie, hoewel er ten opzichte van andere jaren weinig...

Pagina's