Terug

Regionetwerk Vitaal IJmond

20 december 2018

Een regio waar vanuit verschillende domeinen wordt bijgedragen een goed en gezond leven van alle inwoners. Niet vanuit ziekte, maar vanuit positieve gezondheid.

Met positieve gezondheid als vertrekpunt, hebben tien organisaties hun krachten gebundeld in de Alliantie IJmond. Samen bouwen ze aan een duurzame goede gezondheid voor alle inwoners van de regio Midden-Kennemerland. Deze alliantie heeft zich 6 juni 2018 aangesloten bij Alles is gezondheid… om als regionetwerk Vitaal IJmond meer te bereiken en te betekenen voor de landelijke beweging van ziekte naar gezondheid.

Via maatschappelijke ondernemerschap richten de partijen zich met elkaar op het verbeteren van persoonsgerichte zorg en ondersteuning om mensen te helpen een kwalitatief hoogwaardig en zinvol leven te leiden. Ze creëren samen een omgeving, waarin zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen; de omkering van ‘zorg voor’ naar ‘zorgen dat’. Het beoogde resultaat is dat organisaties anders denken en doen, hierover actief communiceren en dat inwoners weten wat van ze wordt verwacht.

Een andere focus van het netwerk is de aanpak van overgewicht en obesitas. Door krachten en ideeën te bundelen, samen te werken met bijvoorbeeld het bedirjfsleven en voort te borduren op bestaande initiatieven om overgewicht bij jeugd te verminderen, zet het netwerk in op gedragsverandering en het verkleinen van het aantal obesitaspatienten in de regio.

Partners

De partijen die samenwerken binnen Vitaal IJmond zijn: GGD Kennemerland, ViVa! Zorggroep, Heliomare, Dijk en Duin, het Rode Kruis Ziekenhuis, Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland, ZOHN, Socius, Woningbouwcoöperatie Woonopmaat, en Bureau VBZ.

Sluit aan

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.